Diskuzní snídaně na téma: Zavedení NEN do organizace

26. dubna 2018 08:30-10:30 hod

Ing. Ondřej Ječný

Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. Aktivně se zabývá elektronizací veřejných zakázek se zaměřením na centrální nákupy.  Je člen meziresortní Řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek, pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje a komoditní standardizační skupiny centrálního nákupu státu.

Ing. Robert Kuchař

V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. Působí jako senior konzultant ve společnosti CS-PROJECT spol. s. r. o. se zaměřením na optimalizace nákupních procesů. Mezi klienty patří významné organizace z veřejného a soukromého sektoru.

VIP host z Ministerstva pro místní rozvoj

Odborník se specializací na elektronizaci veřejných zakázek a uveřejňování informací o veřejných zakázkách, především pak na problematiku Věstníku veřejných zakázek, Informačního systému o veřejných zakázkách a profily zadavatele. Spoluautor a garant vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, které provádí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V současné době působí jako vedoucí oddělení správy Informačního systému o veřejných zakázkách a elektronizace veřejných zakázek na Ministerstvu pro místní rozvoj, dále působí např. jako externí spolupracovník Českého institutu pro akreditaci, o.p.s..

Forma Diskuze
Datum 26. dubna 2018
Délka 1 den (08:30 - 10:30 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Vážení zadavatelé,

připravili jsme pro vás 2. diskuzní snídani na téma Národní elektornický nástroj, kde společně s Ondřejem Ječným, vedoucím oddělení centrálního nákupu MV ČR, Robertem Kuchařem, senior konzultantem ve společnosti CS-PROJEKT spol. s r.o. a VIP hostem z MMR ČR probereme ty nejdůležitější milníky elektronizace, její výhody i nevýhody a další témata, které vás aktuálně zajímají a ve vaší praxi trápí.

  • Povinnost NEN při zadávání veřejných zakázek v souladu s usnesením vlády č. 467/2017
  • Elektronizace veřejných zakázek a NEN
  • Přechod do NEN
  • První kroky v NEN
  • Postup při změně profilu zadavatele
  • Úprava interních pravidel zadavatele v souvislosti s přechodem do NEN


Přijměte tímto srdečné pozvání na neformální diskuzní setkání spojené se snídaní v příjemném prostředí hotelu Alwyn.

V ceně je zahrnuto

Bohatá snídaně v příjemném prostředí hotelu ALWYN.

  Časový harmonogram kurzu

08.00 - 08.15  Prezence účastníků
08.15 - 08.30  Snídaně
08.30 - 10.30  Diskuze s odborníky
 
Místo konání
 
Diskuzní snídaně na téma: Zavedení NEN do organizace
Celkem 3 388 Kč (s DPH)

Partneři

Více