Probuďte svůj vnitřní klid

23. října 2018 09:00-16:00 hod

Ondřej Filip

Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím podporovat jejich růst.Usiluji o to, aby se principy koučinku staly běžnou součástí našich životů a každý z nás byl aktivním tvůrcem a lídrem svého vlastního života.Mé hodnoty jsou otevřenost, důvěra, radost, změna, pokora, svoboda, rovnováha.Jako individuální kouč se zaměřuji na to, aby se mí klienti stali aktivními tvůrci svých životů a opět začali být sami sebou. Právě tehdy si začnou brát odpovědnost za svůj život zpět do svých rukou. Společně objevujeme, jak doopravdy chtějí, aby jejich život vypadal a zároveň získávají odvahu takový život žít. Při týmovém koučování se zaměřuji především na zvýšení spokojenosti jednotlivých členů týmu, zvýšení důvěry a zlepšení výkonu. Vytvářím bezpečné, otevřené a důvěrné prostředí pro řešení aktuálních témat ve vašich týmech - spolupráce, komunikace, projekty, konflikty, apod. Ve své práci s lidmi využívám, kromě standartních koučovacích principů, postupů a technik, také emoční inteligenci a zaměřenou pozornost. Rozvoj emoční inteligence nám pomáhá usměrňovat naše chování a jednání. Zaměřená pozornost je jedním z nejefektivnějích nástrojů ke zvládnutí stresu a získání dlouhodobého vnitřního klidu.

Forma Seminář
Datum 23. října 2018
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Všechny, kteří kdo se chtějí naučit, jak si získat a udržet vnitřní klid a lépe zvládat stres a obtížné (nejen) pracovní situace. Dále je určen pro ty, kteří věří, že je normální a přirozené žít více v klidu.

Cíl

Ať už pracujete v oddělení veřejných zakázek, na call centru, v obchodu nebo jinde, triky na získání nadhledu a odstupu nad danou situací občas potřebuje každý z nás. 

Účastníci se na kurzu naučí udržet svůj vnitřní klid v obtížných situacích, i to jak zvládat své negativní emoce. Získají nástroje, techniky a postupy, které mohou ihned začít efektivně používat k udržování své vnitřní stability navzdory vnějším a vnitřním tlakům, které na nás každodenně působí.


V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Rozsah a náplň

Celý kurz je primárně zaměřen na sebepoznání a samostatnou práci se sebou samým. Odcházet z něj budete s vlastnoručně zpracovaným akčním plánem - co a proč dělat jinak, jaké konkrétní situace budete řešit příště lépe atd.

Před kurzem
Ještě před kurzem budete požádáni, abyste sledovali situace, kdy se vám daří udržet svůj vnitřní klid. Všechny postřehy si zapisujte a na kurzu z nich budete s koučem vycházet a pracovat na tom, abyste úspěšné scénáře uměli aplikovat i v dalších situacích. 

Průběh kurzu:
- pochopení toho, jak stres vzniká
- 4 pilíře vnitřního klidu - sebevědomí, sebedůvěra, sebehodnota, sebeláska
- proč je důležité být sám sebou a jak dávat sebe na 1. místo
- proč a kam zaměřovat svou pozornost
- stres, emoce a myšlenky
- tělo a dech - naši nejmocnější spojenci našeho vnitřního klidu

Po kurzu:
Samostatná práce na rozvoji schopnosti udržet si vnitřní klid.
Možnost přihlásit se na pokračování kurzu v termínu 23. 1. 2019, zhodnocení a sdílení pokroku, rozvoj fungujících technik, odstranění demotivátorů.
V případě, že byste se rádi přihlásili rovnou na oba termíny najednou - pište na e-mail vzdelavani@otidea.cz a uveďte předmět "Kurz Probuťte svůj vnitřní klid."

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Probuďte svůj vnitřní klid
Celkem 4 114 Kč (s DPH)

Partneři

Více