Trestněprávní aspekty výkonu funkce zastupitele územně samosprávných celků

4. března 2019 09:00-14:00 hod

JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení obviněných, tak v postavení poškozených. Poskytuje též právní poradenství obcím, a to jak v oblasti zastupování před soudy v trestních řízeních v pozici poškozených nebo v civilní sporné agendě, tak i v oblasti poskytování právních rad a stanovisek v souvislosti. JUDr. Jakub Blažek je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a členem Unie obhájců České republiky, jejímž posláním je mimo jiné poukazovat na nezákonné postupy orgánů činných v trestních řízeních. Na téma trestněprávní odpovědnosti zastupitelů se prezentuje odborně i v rámci své publikační činnosti.

Forma Workshop
Datum 4. března 2019
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro zastupitele územně samosprávných celků, zastupitele měst a obcí

Cíl

Semináře poskytují zastupitelům praktické rady, jak se vyhnout trestnímu stíhání, popř. jak se chovat, pokud se výkonem jejich funkce zabývá policie a další orgány činné v trestním řízení. Semináře jsou zaměřeny prakticky. Obecný výklad je demonstrován na řadě praktických případů, které byly rozhodovány soudy nebo se kterými se ve své praxi setkal lektor. Důraz je kladen na trestněprávní rizika spojená s výkonem funkce člena zastupitelstva, radního, starosty či hejtmana, vč. hlasování v orgánu územně samosprávného celku. Lektor věnuje pozornost zejména trestněprávním rizikům souvisejících s nakládáním s majetkem územně samosprávného celku.
Podrobněji jsou probrány některé mediálně známé případy, v nichž byli radní či zastupitelé trestně stíháni právě v souvislosti s jejich hlasováním v orgánu územně samosprávného celku.  

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu, drobné občerstvení. Rozsah a náplň

Úvod do problematiky trestního práva:

 • Právní předpisy související s trestní odpovědností zastupitelů;
 • Individuální trestní odpovědnost vs. kolektivní trestní odpovědnost;
 • Je možné trestně stíhat všechny členy zastupitelstva/rady? 
 • Je možné stíhat někoho jen za to, jak hlasuje?
 • Související příklady z praxe či mediálně známé případy;

Jakou odpovědnost nese zastupitel za výkon své funkce:

 • Povinnosti při nakládání s veřejným majetkem a související trestněprávní judikatura;

Péče řádného hospodáře ve světle výkonu funkce zastupitele:

 • Konkrétní trestné činy související s výkonem funkce zastupitele;
 • Definice úřední osoby v trestním zákoníku
 • Trestné činy úředních osob
 • Porušení povinnosti při správě cizího majetku

Trestní řízení – základní průběh:

 • Co dělat, když mě kontaktuje policie?
 • jak fungují odposlechy
 • Prevence před tím, abych nebyl trestně stíhán
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Trestněprávní aspekty výkonu funkce zastupitele územně samosprávných celků
Celkem 3 146 Kč (s DPH)

Partneři

Více