VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON (AKREDITOVÁNO MV ČR) - ÚZ zdarma pro každého účastníka

31. května 2017 09:00-15:30 hod

Mgr. Kateřina Koláčková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. Aktivně přednáší a publikuje. V loňském roce proškolila přes 180 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech desítek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, města a obce ČR, aj.   

Forma Seminář
Datum 31. května 2017
Délka 1 den (09:00 - 15:30 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Úředníky územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. a vedoucí úředníky, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.

Cíl

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu je přehledně Vás seznámit s hlavními změnami, které nastaly v souvislosti s účinností nového zákona upravujícím proces zadávání veřejných zakázek, jež jsou důležité z pohledu zadavatele. Akreditovaný seminář Vás seznámí se změnami procesu zadávání veřejných zakázek. Věnovat se budeme také novým zákonným změnám, které se týkají procesu posouzení a hodnocení nabídek.


Účastník obdrží po úspěšném absolvování vzdělávacího programu celostátně platný certifikát a vstup do aplikace "LeXikon VZ" na dva měsíce zdarma.

V ceně je zahrnuto


Publikace ÚPLNÉ ZNĚNÍ NOVÉHO ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK pro každého účastníka zdarma.


Studie VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ČR 2010 - 2016

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete poukázku do restaurace Šalanda Karlín.

 Každý úředník, který se školení zúčastní obdrží celostátně platný certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON".

   Rozsah a náplň
 • Obecná ustanovení zákona
 • Druhy a režimy veřejných zakázek
 • Základní ustanovení o zadávacích řízeních
 • Účastník zadávacího řízení, komise, přizvaní odborníci
 • Podlimitní režim
 • Nadlimitní režim
 • Zjednodušený režim
 • Průběh řízení po podání nabídky
 • Ukončení zadávacího řízení
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
 • Písemný test na ověření znalostí, který není podmínkou k udělení osvědčení
 • Ukončení, rozdání osvědčení účastníkům semináře


Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON (AKREDITOVÁNO MV ČR) - ÚZ zdarma pro každého účastníka
Celkem 6 050 Kč (s DPH)

Partneři

Více