Workshop: NEN - praktický návod na podání nabídky

6. března 2018 09:00-13:00 hod

Alena Bělohradská

V oblasti veřejných zakázek se specializuje na problematiku procesních kroků v zadávacím řízení s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. Působí jako konzultant ve společnosti CS-PROJECT spol. s. r. o.  

Forma Workshop
Datum 6. března 2018
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Dodavatele

Cíl

Cílem školení je seznámení s elektronickým nástrojem pro zadávání veřejných zakázek tak, abyste byli schopni efektivně vyhledávat zadávací řízení a provádět elektronické úkony dodavatele prostřednictvím NEN.

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu a během přestávky výběr několika druhů chlebíčků. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

  


Rozsah a náplň
  • Prostředí elektronického nástroje a vlastní přizpůsobení
  • Správa elektronického nástroje
  • Nastavení informačního servisu pro vyhledávání veřejných zakázek a zasílání informací o nových zadávacích řízeních
  • Žádost o zpřístupnění zadávací dokumentace
  • Podání elektronické nabídky a předběžné nabídky do dynamického nákupního systému
  • Podání žádosti o dodatečné informace
  • Podání námitky
  • Žádost o zpřístupnění protokolu
  • Elektronická aukce
Případné potřebné podklady a materiály

Pro účast na tomto semináři je nutné přinést si vlastní notebook.
(V případě že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)
 
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Workshop: NEN - praktický návod na podání nabídky
Celkem 4 235 Kč (s DPH)

Partneři

Více