Bc. Petra Nádvorníková

Bc. Petra Nádvorníková

V oblasti veřejných zakázek se v OTIDEA specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství. Zabývá se administrací všech druhů zadávacích řízení od zakázek malého rozsahu po řízení s využitím elektronické aukce včetně zadávacích řízení financovaných z operačních fondů EU. Věnuje se školení v oblasti zákona o veřejných zakázkách a zákona o registru smluv.

Seznam školení lektora Bc. Petra Nádvorníková

  • více
    Veřejné zakázky malého rozsahu levou zadní 22. 9. 2017
    Cena 3 025 Kč (včetně DPH)
  • více
    Kruhový trénink pro dodavatele ve veřejných zakázkách 3. 10. 2017
    Cena 4 235 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více