Ing. Milan Kratochvíl

Ing. Milan Kratochvíl

Vystudoval ČVUT, fakultu strojní, obor ekonomika a řízení a UK, matematicko - fyzikální fakultu, obor teoretické kybernetiky. Pracoval ve vysokých řídících funkcích a nyní je majitelem firmy, která se zabývá krizovým řízením a ekonomickým poradenstvím. V současné době je také vysokoškolským pedagogem.

 • Profesní zkušenosti

  • Pedagogická a lektorská činnost
  • Zkušenosti ve vedoucích a ředitelských pozicích
  • Ekonomické řízení a krizový management podniků
 • Publikační činnost

  1. časopisecké články a příspěvky v odborných sbornících:

  V letech 1978-1981 odborné články na téma řízení výroby, integrované výrobní úseky a ergonomie pracovišť v oborovém časopise Hydraulika

  V letech 1978-1981 odborné články na téma vědecké řízení a aplikace v průmyslu pro Komitét vědeckého řízení při ČSVTS, jehož jsem byl členem

   

   2. Učebnice, skripta a studijní opory:

  1988 – programovaná učebnice pro Základy digitální techniky – knižnice Svazarmu

  1989 – skripta Využití audiovizuální techniky pro výuku – knižnice Svazarmu

  2010 -podpora pro distanční vzdělávání pro VŠMVV – Řízení lidských zdrojů

  2010 – podpora pro distanční vzdělávání pro VŠMVV – Management a marketing

  2011 – skripta pro VOŠ - Personální řízení, Organizační řízení, Krizový management, Projektové řízení

Partneři

Více