Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k zákonu o registru smluv a na metodice MV ČR k zákonu o registru smluv.
Zaměřuje se také na analýzu a metodiku radničních periodik. Je autorem dvou rozsáhlých průzkumů v této oblasti, taktéž spoluautorem právní úpravy v tiskovém zákonu (zák. č. 305/2013 Sb.). Je dlouholetý člen a předseda redakční rady radničního periodika, realizoval audity radničních periodik po celé ČR a spolupracuje při změnách radničních periodik k naplnění zákonných požadavků na objektivitu a vyváženost periodik. Má proto rozsáhlé praktické zkušenosti s komplikovanými situacemi a vazbami souvisejícími ve městech a obcích s vydáváním těchto periodik.

Seznam školení lektora Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

  • více
    Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe 5. 12. 2017
    Cena 4 356 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více