Mgr. Martin Fadrný

Mgr. Martin Fadrný

Právník konsorcia Frank Bold. Vede tým právníků v programu zaměřeném na průhledné nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných institucí a státních a obecních firem. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. Je členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s.


 • Publikační činnost

  Správa a řízení státem vlastněných podniků ve Velké Británii a v České republice. Inspirace pro změnu, 2015
  Governance, transparency and public participation in transport infrastructure project, 2014
  Česko, země trafik, 2014
  Public Money and Corruption Risks, 2013
  Zásady reformy regulace lobbingu, 2013
  Veřejná kontrola obchodních společností s majetkovou účastí státu a samospráv, 2011

Partneři

Více