Mgr. Michal Hubáček

Mgr. Michal Hubáček

Michal Hubáček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na níž zakončil studium v roce 2012. V rámci své advokátní praxe se zaměřuje na právo obchodní, pracovní, právo nemovitostí a právo trestní. V rámci obchodněprávní problematiky se zaměřuje na registr smluv, a to z důvodu vyplývajících povinností ze zákona pro jeho klienty. V současnosti je společníkem a jednatelem advokátní kanceláře IUDICATA s.r.o. se sídlem v Brně.

Seznam školení lektora Mgr. Michal Hubáček

  • více
    Odborník na registr smluv (AKREDITOVÁNO MV ČR) 22. 8. 2018
    Cena 4 235 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více