Mgr. Zuzana Šenoldová

Mgr. Zuzana Šenoldová

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2013 jako projektová manažerka veřejných zakázek společnosti OTIDEA se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Zabývá se administrací všech druhů zadávacích řízení od zakázek malého rozsahu po nadlimitní zakázky s využitím elektronické aukce včetně zadávacích řízení financovaných z operačních fondů EU. Do její působnosti spadá také problematika elektronizace veřejných zakázek, profily zadavatele a vývoj elektronických aplikací pro administraci veřejných zakázek pro zadavatele. Pravidelně přednáší jak na otevřených kurzech a workshopech, tak na konferencích. Mezi její klienty patří Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Biotechnologický ústav AV ČR v.v.i., města a obce ČR či například Grantová agentura České republiky.

 • Specializace lektora

  • Administrace všech druhů zadávacích řízení
  • Poskytování poradenství pro zadavatele i pro uchazeče
  • Konference a VIP akce na problematiku veřejných zakázek

  Semináře školené v OTIDEA:
  • Časté omyly a klíčové momenty realizace veřejné zakázky
  • Jak porozumět zadávací dokumentaci a vytvořit nabídku
  • Kde hledat veřejnou zakázku a jak porozumět zadávací dokumentaci
  • Kritické momenty zadávacího řízení a jak jim předcházet
  • Nejčastější chyby při sestavování nabídek
  • Průvodce veřejnými zakázkami - druhy a průběh zadávacích řízení
  • Příprava nabídky do výběrového řízení
  • Příprava nabídky od A do Z
  • Úvod do administrace veřejných zakázek pro nováčky zadavatele
  • Všechny druhy veřejných zakázek v kostce včetně novelizací
  • Workshop - Tvorba zadávací dokumentace jedním tahem
  • Akreditovaný kurz MV ČR - Veřejné zakázky zadávané rámcovou smlouvou, soutěžním dialogem a soutěži o návrh
 • Profesní zkušenosti

  • Komplexní administrace veřejných zakázek včetně zkušeností se zadáváním veřejných zakázek s využitím elektronické aukce
  • Poradenství v zadávacích řízeních pro zadavatele i uchazeče
  • Přednášková činnost na konferencích, otevřených i uzavřených kurzech a workshopech zabývající se praktickou aplikací zákona o veřejných zakázkách

  Akreditovaný lektor MV ČR pro kurzy:

  • Veřejné zakázky zadávané rámcovou smlouvou, soutěžním dialogem a soutěži o návrh
  • Veřejné zakázky – nový zákon

  Držitel certifikátů:

  • Expert na zadávání veřejných zakázek – otevřené a užší řízení, jednací a zjednodušené podlimitní řízení, rámcová smlouva, soutěžní dialog a soutěž o návrh
  • Veřejné zakázky zadávané v jednacím a zjednodušeném podlimitním řízení
  • Zadávání projektových služeb a soutěž o návrh
  • Praktická aplikace technické novely ZVZ a hodnocení nabídek, alias jak zohlednit v rámci hodnocení nabídek kvalitu
  • Povinné uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv a centrální registr smluv

Partneři

Více