PhDr. Libor Kyncl

PhDr. Libor Kyncl

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od roku 2010 je externí vyučující na FF MU Brno. 

V posledních letech už pracuje jen jako lektor, mentor a kouč. Je certifikovaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

 • Specializace lektora

  V lektorské práci se zaměřuje například na témata:

  • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
  • Čtenářská gramotnost
  • Metody a formy práce
  • Hodnocení a formativní hodnocení
  • Mentoring
  • Osobnostní a sociální rozvoj
  • Etická výchova
  • Komunikační dovednosti - konflikt, asertivita…
 • Profesní zkušenosti

  Člen ČAMV (Česká asociace mentoringu ve vzdělávání - www.camv.cz) a EMCC (European mentoring and coaching konference).

Seznam školení lektora PhDr. Libor Kyncl

 • více
  Metody k podpoře čtenářské gramotnosti pro ZŠ a SŠ- 16 hod. (šablony) 12. 11. 2018-13. 11. 2018
  Cena 4 719 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více