Náš tým

Kateřina Tomášková - manažerka vzdělávání
V rámci své práce ve společnosti OTIDEA vzdělávání zajišťuje  oblasti vzdělávání soft a hard seminářů. Zajišťuje jak otevřená školení, tak kurzy na míru a podílí se na realizaci konferencí a dalších aktivit společnosti. V minulosti působila v oblasti vzdělávání a HR.
Kontakt: katerina.tomaskova@otidea.cz

 Tereza Doleželová - manažerka vzdělávání
V rámci své práce se věnuje oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajišťuje jak otevřená školení, tak kurzy na míru pro učitelské sbory škol. Podílí se na realizaci konferencí a dalších akcí společnosti. V minulosti působila na České školní inspekci, kde v rámci celé ČR organizovala školení pro vedoucí pracovníky škol, učitele a koordinátory ŠVP. Jejími semináři prošlo více jak 14.000 účastníků.
Kontakt: tereza.dolezelova@otidea.czMiroslava Faltová - asistentka
Ve společnosti OTIDEA zajišťuje přípravu a realizaci pronájmu prostor pro naše klienty. Zabezpečuje školení v oblasti veřejných zakázek a je vašim kontaktem v otázkách fakturace. Ve společnosti působí od roku 2017.

Kontakt: miroslava.faltova@otidea.cz
 
 Chceme být synonymem pro slovo vzdělávání a společně dělat to v co věříme.


Naše strategie:  

• Dosahujeme nezaměnitelné úlohy ve vzdělávání v oblasti veřejných zakázek a do pěti let i v dalších oblastech
• To co nabízíme je to v co opravdu věříme
• Udržujeme si stabilní základnu klientů a rozšiřujeme ji
• Máme zvučné jméno
• Firemní kultura tvoří naši konkurenční výhodu 

Jsme akreditovaná vzdělávací společnostu u ministerstva vnitra ČR a ministerstva školství mládeže a tělovýchovi ČR.

Jsme přední česká vzdělávací společnost zaměřená na veřejnou správu a soukromý sektor. Pravidelně pořádáme kurzy, semináře, workshopy, konference, diskusní panely, akreditované vzdělávací programy, výměny zkušeností, školení na míru v mnoha oblastech, VIP akce a mnohé další. Stěžejní vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na oblast veřejných zakázek, významná jsou také další školení zaměřená na hard skills, soft skills a vzdělávání pedagogů.

Jsme největší vzdělávací společnost v oblasti veřejných zakázek. 

Prestiž společnosti je postavena na vysoké profesionalitě a již více než 13letých zkušenostech. Sledujeme aktuální dění i změny ve společenském prostředí a pružně na ně reaguje. Vychází vstříc potřebám jednotlivců i různých profesních a zájmových skupin. Cílem jsou komplexně nabízené služby. 

Záleží nám na kvalitním výběru lektorského zajištění, aby i ta „nu(t)(d)ná“ témata získala na atraktivitě. 

K prioritám patří především kvalitní výběr lektorů z řad špičkových odborníků na danou problematiku, individuální přístup ke každému klientovi a servis poskytovaný ve vlastních, moderně vybavených, komfortních učebnách v centru Prahy, které umožňují vzdělávání menšímu počtu zájemců. V širokém záběru se soustřeďuje jak na nováčky, kteří potřebují získat základní znalosti a dovednosti, tak na odborníky, kteří si své vzdělávání chtějí prohloubit. 

Partneři

Více