Náš tým
Miroslava Faltová - asistentka oddělení vzdělávání
Zajišťuje přípravu a realizaci školení a pronájmů prostor ve společnosti OTIDEA. V rámci své činnosti má na starosti péči o klienty v den konání školení, vzdělávacích akcí a pronájmu prostor na klíč. Stará se o vyřizování objednávek, fakturaci a správu techniky.Kontakt: miroslava.faltova@otidea.cz


Veronika Dudková (Zemanová) - manažerka vzdělávání
Ve společnosti OTIDEA působí od roku 2014. Zaměřuje se na organizaci školení v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek a registru smluv. Zajišťuje vzdělávací akce na míru v těchto oblastech a zprostředkovává pronájem prostor pro další akce. Podílí se na realizaci konferencí, diskuzních setkání a dalších VIP akcí společnosti.


Kontakt:
 veronika.dudkova@otidea.cz


Hana Růžičková - manažerka vzdělávání
Organizuje kurzy a školení v oblastech personalistiky, rozvoje manažerů, práva, marketingu a financí. Ve společnosti působí od roku 2016 a vyjma otevřených školení se věnuje také zajištění školení na míru pro naše významné klienty v těchto oblastech. Spolupracuje na realizaci významných akcí, mezi které patří například konference, diskuzní setkání či pravidelně pořádané VIP snídaně.

Kontakt:
 hana.ruzickova@otidea.cz


Tereza Doleželová - manažerka vzdělávání
Ve společnosti OTIDEA se věnuje oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajišťuje jak otevřené školení, tak kurzy na míru pro učitelské sbory škol. Podílí se na realizaci konferencí a dalších akcí společnosti. V minulosti působila na České školní inspekci, kde v rámci celé ČR organizovala školení pro vedoucí pracovníky škol, učitele a koordinátory ŠVP. Jejími semináři prošlo více jak 14.000 účastníků.

Kontakt: tereza.dolezelova@otidea.cz


Lucie Galušková - vedoucí oddělení vzdělávání
Zajišťuje komplexní produktovou nabídku kurzů, školení a akreditovaných vzdělávacích programů. Organizačně zajišťuje významné aktivity společnosti, jako jsou konference, VIP akce a další vzdělávací programy. Spolupracuje s předními institucemi a odborníky. Ve společnosti působí od roku 2010.


Kontakt:
lucie.galuskova@otidea.czOTIDEA je přední česká vzdělávací a poradenská společnost zaměřená na veřejnou správu i soukromý sektor. Do jejího širokého portfolia spadají konference, akreditované vzdělávací programy, kurzy, semináře, workshopy, diskusní panely, výměny zkušeností, školení na míru v mnoha oblastech, VIP akce a mnohé další. Stěžejní vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na oblast veřejných zakázek a registru smluv, významná jsou také další školení zaměřená na hard skills a soft skills.

Jsme největší vzdělávací společnost v oblasti veřejných zakázek. 

Prestiž společnosti je postavena na vysoké profesionalitě a již více než 13letých zkušenostech. Sledujeme aktuální dění i změny ve společenském prostředí a pružně na ně reaguje. Vychází vstříc potřebám jednotlivců i různých profesních a zájmových skupin. Cílem jsou komplexně nabízené služby. 

Záleží nám na kvalitním výběru lektorského zajištění, aby i ta „nu(t)(d)ná“ témata získala na atraktivitě. 

K prioritám patří především kvalitní výběr lektorů z řad špičkových odborníků na danou problematiku, individuální přístup ke každému klientovi a servis poskytovaný ve vlastních, moderně vybavených, komfortních učebnách v centru Prahy, které umožňují vzdělávání menšímu počtu zájemců. V širokém záběru se soustřeďuje jak na nováčky, kteří potřebují získat základní znalosti a dovednosti, tak na odborníky, kteří si své vzdělávání chtějí prohloubit. 

Partneři

Více