ZPĚT

„Vybrané problémy zadávacího řízení“

Lektor:
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
Datum: 13.01.2022
Délka: 06:00 hod (09:00 - 15:00)
Forma: ONLINE školení
Úroveň: Středně pokročilý
Určeno pro: Zadavatele, právníky, obchodníky a další odborné pracovníky, kteří při pořizování dodávek, služeb či stavebních prací aplikují právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

a)      Odborné publikace

 

Krenk, M., Zadávání veřejných zakázek, vydání první, Galén, Praha, 2005 (169 stran)

Krenk, M., Zadávání veřejných zakázek, doktorská disertační práce, vydání první, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 2008 (235 stran)

 

b)     Časopisecké články

 

Krenk, M., Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, Medicína v praxi 11/2000, str. 13 – 15

Krenk, M., Rámcové smlouvy o poskytování zdravotní péče a jejich postavení v právním řádu ČR, Medicína v praxi, 3/2001, str. 6 – 8

Krenk, M., Několik poznámek k právní povaze televizních poplatků a právní povaze vztahů mezi Českou televizí a držiteli televizních přijímačů, Soudce 8/2005, str. 26 – 31

Krenk, M., Veřejné zakázky a zdravotnictví, Zdravotnické právo 03 – 04/2007, str. 44 - 46

Krenk, M., Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku – k problémům aplikace institutu civilními soudy (1. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 1/2010, str. 5 -7

Krenk, M., Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku – k problémům aplikace institutu civilními soudy (2.část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 2/2010, str. 7 -11

Krenk, M., Elektronická aukce jako metoda hodnocení nabídek, Zpravodaj VZ24.CZ č. 3/2010, str. 8 – 13

Krenk, M., Centralizované zadávání veřejných zakázek, Zpravodaj VZ24.CZ č. 4/2011,             str. 8 - 13

Krenk, M., Zjednodušené podlimitní řízení, www.vz24.cz dne 5.1. 2011 a 9.1. 2011.

Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (1. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 5/2011, str. 6 -8

Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (2. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 6/2011, str. 6 -9

Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (3. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 7/2011, str. 6 -7

Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (4. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 8/2011, str. 6 -8

Krenk, M., Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsoby jejího určení (1. část), Zpravodaj VZ24 č. 11/2011, str. 5 – 9

Krenk, M., Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsoby jejího určení (2. část), Zpravodaj VZ24 č. 13/2011, str. 5 - 6

 

Rozsah a náplň

Seminář je určen pro zadavatele, právníky a obchodníky, aplikující při své činnosti zákon o zadávaní veřejných zakázek. Jeho účelem je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty zadávacího řízení, jejichž správné užití působí mnohdy praktické obtíže a bývá předmětem zájmu dohledových orgánů. Jedná se přitom jak o obecné instituty, vztahující se ke všem zadávacím řízením (věcná působnost zákona a výjimky z ní,  zásady zadávání veřejných zakázek, druhy veřejných zakázek, zadávací podmínky, určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, kvalifikace, hodnocení nabídek, změny uzavřené smlouvy apod.), tak o zvláštnosti a předpoklady pro použití jednotlivých druhů zadávacího řízení. Důraz bude při výkladu kladen na přístupy k řešení uvedených problémů zastávaní rozhodovací praxí, a to jak ze strany orgánu dohledu, tak soudů.

 

Cíl

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomocí psaných komentárů nebo mikrofonu a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

Cena:
3 600,00 Kč
+ 21% DPH
4 356,00 Kč s DPH
Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více