ZPĚT

Obrana proti rozhodnutím zadavatele – námitky, návrh k ÚOHS

Lektor:
Mgr. Martin Pelikán
Datum: 05.10.2021
Délka: 03:00 hod (09:00 - 12:00)
Forma: ONLINE školení
Úroveň: Středně pokročilý
Určeno pro: odborníkům i poučeným laikům účastnícím se veřejných zakázek, popřípadě poskytujících poradenství při účasti dodavatelů v zadávacích řízeních na veřejné zakázky, zejména členům statutárních orgánů obchodních společností, pracovníkům obchodních a právních
Mgr. Martin Pelikán

Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval mimo jiné v Itálii na Università degli Studi di Milano, kde se věnoval právní úpravě italského smluvního práva, a dále evropského a mezinárodního práva. V současné době působí v advokacii, kde zastupuje klienty ze soukromé i veřejné sféry. Rovněž působí na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v rámci doktorského studia. Své poznatky z praxe pravidelně předává při svých přednáškách pro širší veřejnost, zejména z oblasti závazkového práva a práva veřejných zakázek. Pravidelně publikuje své články v rámci odborných periodik, jakož i monografií vydávaných ze strany předních českých právnických nakladatelství. 

Rozsah a náplň

Úvod, slovo organizátora, představení lektora

I. ČÁST

• shrnutí možností obrany proti postupu zadavatele – námitky, návrh, rozklad, správní žaloba

• obrana účastníků v případech zakázek mimo režim zákona (VZMR aj.)

• předsmluvní odpovědnost zadavatele

II. ČÁST

  • náležitosti námitek – obsah, forma, nejčastější chyby

• specifické druhy námitek – námitky proti zadávací dokumentaci, aj.

• náležitosti návrhu – obsah, forma, nejčastější chyby

• lhůty pro podání návrhu, kauce

• rozklad, správní žaloba a další možnosti obrany dodavatele


Závěrečná část, shrnutí, dotazy

Cíl

Posluchači budou seznámeni s postupem obrany proti rozhodnutím zadavatele v zadávacích řízeních ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Stranou nicméně nezůstane ani otázka obrany proti postupu zadavatele u zakázek zadávaných mimo režim zákona, tj. zejména zakázek malého rozsahu. Podstatnější část semináře se bude věnovat doporučením dodavatelům, kteří se chtějí bránit v klasických zadávacích řízeních, tedy nejprve podáním námitek, posléze návrhu k ÚOHS. Poukáže se na nejčastější chyby při podávání tohoto druhu podání, posuzovaných velmi striktně formálními pravidly. Při výkladu budou zohledněny individuální zájmy účastníků semináře.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

Cena:
2 690,00 Kč
+ 21% DPH
3 254,90 Kč s DPH

K objednávce školení od nás dostanete slevu 500 Kč na libovolný wellness balíček od hotelu Olšanka v Praze.
Pravidla akce naleznete ZDE.

neco

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více