Diskuzní snídaně o praxi v zadávání VZ s Pavlem Hermanem

28. března 2019 08:30-10:30 hod

Mgr. Kateřina Koláčková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. Aktivně přednáší a publikuje. V loňském roce proškolila přes 180 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech desítek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, města a obce ČR, aj.   

Mgr. Lucie Moravčíková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné době působí na pozici vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje. Proškolila přes 1 800 zadavatelů na problematiku e-tržišť v rámci projektu Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ a jen v loňském roce proškolila přes 700 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, aj.

Mgr. Pavel Herman

Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku veřejných zakázek ÚOHS, v současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se specializuje na oblast veřejných zakázek. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Forma Workshop
Diskuze
Datum 28. března 2019
Délka 1 den (08:30 - 10:30 hod.)
Úroveň Pokročilý
Určeno pro Pro zadavatele - ředitele, manažery, vyšší úředníky státní správy. Pro dodavatele.

Cíl

Vážení zadavatelé, vážení dodavatelé,

připravili jsme pro Vás již 18. diskuzní snídani nad veřejnými zakázkami.
Spolu s poradcem ministryně MMR ČR Pavlem Hermanem se snídaně zúčastní ředitelka společnosti OTIDEA avz s.r.o. Kateřina Koláčková a vedoucí právního oddělení společnosti Mgr. Lucie Moravčíková. Společně se opět zaměří na aktuální dění ve veřejných zakázkách.

Jaké jsou praktické zkušenosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek?
Vyjasněte si legislativní výklady přímo s jedním z tvůrců zákona a autorem komentáře k ZZVZ! Ověřte si, zda jsou Vaše postupy v souladu se zákonem!
Získejte nejnovější informace z oblasti veřejných zakázek!

Přijměte tímto srdečné pozvání na pravidelné neformální diskuzní setkání spojené se snídaní v příjemném prostředí hotelu Alwyn.

V ceně je zahrnuto

Bohatá snídaně v příjemném prostředí hotelu ALWYN.
  Časový harmonogram kurzu

08.00 - 08.15 Prezence účastníků

08.00 - 08.30 Snídaně

08.30 - 10.30 Diskuze s odborníky

Rozsah a náplň
  • Aktuální vývoj veřejných zakázek
  • Elektronizace veřejných zakázek
  • Kontrola originálů dokladů před podpisem smlouvy
  • Rozkrytí majetkové struktury
  • Hodnotící kritéria – hodnocení kvality
  • Prokazování kvalifikace čestným prohlášením
  • A další témata dle vašeho zájmu
Místo konání
 
Diskuzní snídaně o praxi v zadávání VZ s Pavlem Hermanem
Celkem 2 662 Kč (s DPH)

Partneři

Více