ZPĚT

Asistent pedagoga - AKREDITOVÁNO

Lektor:
Mgr. Šárka Šantrochová
Datum: 15.12.2021
Délka: 07:00 hod (09:00 - 16:00)
Forma: Školení
Úroveň: Začátečník
Určeno pro: asistenty pedagogů, pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ, řídící pracovníky
Mgr. Šárka Šantrochová
Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.

Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Rozsah a náplň

Rozvržení jednotlivých témat:                                                       

Legislativní rámec, vymezení funkce asistenta pedagoga, financování asistenta pedagoga, spolupráce učitele a asistenta pedagoga, další vzdělávání asistenta pedagoga, didaktické zásady a metody práce. 

Osobnost asistenta pedagoga, vztah AP k žákovi, pracovníkům školy a rodičům. Úskalí práce asistenta pedagoga.                                             

Kompetence asistenta pedagoga, charakteristické činnosti a způsoby práce

                                                                                                

Podtémata:

  • Spolupráce asistenta s pedagogem, role asistenta ve výuce, komunikace v průběhu vyučovací hodiny, koordinace činností.
  • Navázání kontaktu asistenta se žákem se SVP, specifika komunikace, dojednávání forem podpory se žákem.
  • Aktivizace žáka, podpora a posílení jeho kompetencí.
  • Využití potenciálu asistenta pedagoga ve škole: spolupráce asistentů, pomoc při vyhledávání nových informací a metod práce se žáky se SVP.
  • Spolupráce asistentů se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci.
  • Podpora asistentů ve škole - ŠPP, metodické vedení.
  • Co může udělat pedagog pro včlenění asistenta pedagoga do systému školy: nutné organizační kroky, proces výběru asistenta, podpora procesu adaptace ve škole, vztahová síť školy.
  • Metodické vedení AP pedagogem.
  • Vliv AP na klima třídy, možnosti ovlivnění klimatu ve prospěch žáka se SVP.

Seminář nenahrazuje rekvalifikační kurz "asistent pedagoga".

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s úlohou AP v škole a školských zařízeních z různých hledisek. Seznámí se s postavením AP z hlediska legislativy, s jeho kompetencemi. Kurz seznámí posluchače s možnými druhy spolupráce AP s učitelem, žákem, školou, rodiči, školním poradenským pracovištěm a školskými poradenskými zařízeními.  V neposlední řadě je to vliv AP na aktivizaci, podporu a posílení kompetencí žáka. 

Asistent pedagoga jako podpůrný pedagogický pracovník, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Místo konání

Hotel Olšanka

Táboritská 23/1000, Praha 3 - Žižkov

Zastávka tramvaje č. 5, 9, 15, 26 - Olšanské náměstí
Zastávka metra A - Flora

Cena:
2 490,00 Kč
+ 21% DPH
3 012,90 Kč s DPH

organizační a technické zabezpečení, materiály pro účastníky, náklady lektora, občerstvení během dne

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více