Elektronizace pracovněprávní agendy aneb cesta k HR bez papírů

29. srpna 2019 09:00-13:00 hod

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního práva, jako je příprava smluvní dokumentace nebo řešení postupu při propouštění zaměstnanců, zaměřuje zejména na zastupování v soudních a správních řízeních, otázky exekucí a insolvencí zaměstnanců a také na problematiku služebních poměrů.

Forma Seminář
Datum 29. srpna 2019
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Seminář je určen personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám, které se zabývají pracovním právem a personalistikou.

Cíl

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností odbourat při vedení pracovněprávní agendy (tedy uzavírání pracovních smluv a veškeré související dokumentace) potřebu papírových dokumentů a tedy i polic plných šanonů s personálními spisy. V rámci semináře probereme, které dokumenty je již dnes v rámci pracovněprávní agendy možné vyhotovovat elektronicky a u kterých je zatím vhodné nespěchat. Seminář se tedy bude zabývat právními, nikoliv technickými aspekty elektronizace pracovněprávní agendy.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Rozsah a náplň
Elektronické dokumenty v právní úpravě
Nejprve budou účastníci seznámení s obecnou právní úpravou elektronických dokumentů, zejména z pohledu jejich rovnocennosti s dokumenty v listinné podobě.

Elektronické podpisy a jak na ně
Dále bude probráno podepisování elektronických dokumentů, účastníci budou seznámení s různými druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí a možností jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů.

Pracovněprávní dokumenty a jejich elektronizace
Následně budou probrány jednotlivé kategorie pracovněprávních dokumentů a možnost jejich elektronizace z praktického pohledu při personální praxi. Podíváme se, které dokumenty již lze dnesv elektronické podobě mít a kde zatím raději vyčkat, nezapomeneme probrat ani řádné doručování dokumentů zaměstnancům či naopak zaměstnavateli.

Diskuse
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Elektronizace pracovněprávní agendy aneb cesta k HR bez papírů
Celkem 2 904 Kč (s DPH)

Partneři

Více