GDPR po implementaci

27. září 2018 09:00-15:00 hod

Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní právo a ochranu osobních údajů. V oblasti ochrany osobních údajů poskytuje komplexní právní služby, včetně prověření souladu zpracování osobních údajů s příslušnými právními předpisy, implementace GDPR a nastavení interní postupů a IT systémů, právního poradenství v oblasti mezinárodního přenosu osobních údajů a přípravy všech dokumentů nezbytných pro zpracování a uchovávání osobních údajů z různých zdrojů. Lektorka také publikuje a vede odborné semináře.

Forma Seminář
Datum 27. září 2018
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro personalisty, vedoucí pracovníky aj.

Cíl

Seminář poskytne účastníkům základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a přehled o povinnostech při zpracování osobních údajů podle nové úpravy, kterou přináší GDPR po nabytí účinnosti v roce 2018 včetně nových výkladových pravidel Pracovní skupiny 29 a návrhu nového zákona o zpracování osobních údajů.

Seminář dále objasní, proč je osobní údaj předmětem právní úpravy, přiblíží smysl i obsah jednotlivých principů obsažených v právních předpisech. Probrány budou rovněž důsledky a sankce vyplývající z porušování závazných pravidel.

Zároveň budou účastníci upozorněni na chyby a omyly při zpracování osobních údajů a problematické otázky vyplývající z aplikace nové právní úpravy. Závěrem bude účastníkům poskytnut praktický návod na implementaci GDPR do interních procesů, systémů a dokumentace firem a organizací. 

Seminář přinese první zpětné vazby po květnové implementaci GDPR nařízení, jak se s ním školy vypořádávají, kde jsou úskalí a na co vše si dát pozor.


V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení Otidea.

    


Rozsah a náplň
 • Vývoj právní úpravy ochrany osobních údajů
 • Základní informace o GDPR
 • Osobní údaje a další klíčové pojmy
 • Postavení subjektů při zpracování osobních údajů
 • Zpracování osobních údajů školami
 • Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů
 • - základní zásady
 • - souhlas subjektu údajů
 • - zabezpečení osobních údajů
 • - nové povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Ochrana práv subjektu údajů
 • Předávání osobních údajů do zahraničí
 • Sankce za porušení povinností
 • Dozorové úřady, Evropský dvůr pro ochranu osobních údajů
 • Nastavení interních procesů při zajištění souladu s GDPR
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
GDPR po implementaci
Celkem 3 509 Kč (s DPH)

Partneři

Více