Kurz nácviku příjmu nabídek a elektronické komunikace v NEN

16. ledna 2019 09:00-13:00 hod

Ing. Michal Nechanický

Odborník z Ministerstva pro místní rozvoj na Národní elektronický nástroj (NEN). V současné době působí jako projektový manažer NEN na odboru elektronizace veřejných zakázek, je předsedou pracovní skupiny pro funkčnost NEN a hlavním specialistou a lektorem pro MMR a jeho podřízené organizace. Po studiu pracoval na Ministerstvu vnitra, kde měl na starosti elektronizaci veřejných zakázek a stal se specialistou a lektorem pro zadávání prostřednictvím elektronického nástroje E-Zak, Gemin a později NEN.

Forma Workshop
Datum 16. ledna 2019
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit zadavatele s novinkami v Národním elektronickém nástroji. Společně si projdeme šifrování, zadávací dokumentaci, spuštění nestandartního stavu a další úkony, které vás v průběhu administrace veřejné zakázky v tomto nástroji čekají. Nakonec je prostor věnovaný pro diskuzi nad aktuálními otázkami účastníků.

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu a během přestávky výběr několika druhů chlebíčků. Na závěr obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.
  

Rozsah a náplň
 • Novinky, aktuality, budoucnost NEN
 • Tvorba nadlimitní zakázky ve zjednodušeném průchodu
 • Tvorba dělené zakázky na části s různými kritérii hodnocení
 • odeslání formulářů prostřednictvím NEN do VVZ
 • vysvětlení zadávací dokumentace
 • spuštění nestandardního stavu – např. posunutí lhůty pro příjem nabídek
 • šifrování a dešifrování nabídky
 • zaevidování listinných nabídek (v případě VZMR)
 • generování přehledu obdržených nabídek
 • hodnocení, vyloučení dodavatele, posouzení splnění podmínek a výběr dodavatele
 • uzavření smlouvy, uveřejnění smlouvy, uveřejnění písemné zprávy zadavatele
 • dotazy
Případné potřebné podklady a materiály

Pro účast na tomto semináři je nutné přinést si vlastní notebook.
(V případě že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)
 
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Kurz nácviku příjmu nabídek a elektronické komunikace v NEN
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více