ZPĚT

Kyberbezpečnostní aspekty digitalizace... i té nedávné živelné

Lektor:
Ing. Aleš Špidla
Datum: 02.11.2021
Délka: 04:00 hod (09:00 - 13:00)
Forma: ONLINE školení
Úroveň: Začátečník
Určeno pro: střední management a všechny, kteří se o téma zajímají
Ing. Aleš Špidla
Ing. Aleš Špidla

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku. V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. Poté působil jako manažer kybernetické bezpečnosti na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

Rozsah a náplň

Znát souvislosti, které v on-line světě ovlivňují bezpečnost informací je klíčovou záležitostí. Informace jsou rozhodujícím prvkem při rozhodování o čemkoliv, proto je velmi potřebné znát cenu informací, jejich zranitelnost, hrozby, které je ohrožují a rizika z toho plynoucí. Je také důležité znát základní motivace útočníků, kteří se jich chtějí neoprávněně zmocnit nebo je poškodit a také potřebné sledovat trendy v kybernetické a informační bezpečnosti.
A také je podstatné vědět co s tím, tedy jak informace v digitalizovaném světě chránit, a tak informačně nezahubit sebe, nezahubit druhé a nebýt zahuben druhými.

Nejedná se o technologickou přednášku, účastníci nepotřebují žádné technologické znalosti.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektor na ně bude průběžně reagovat.

Cíl

Digitalizaci se nevyhne žádný obor, což nám více než názorně ukazuje současná pandemie a s ní související překotný úprk lidí, firem a institucí do on-line světa.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Cena:
2 990,00 Kč
+ 21% DPH
3 617,90 Kč s DPH

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více