Letní trénink v zadávání veřejných zakázek - PRO VELKÝ ZÁJEM BRZY OPAKUJEME!!! sleduj náš web

26. července 2019 - 28. července 2019 09:30-16:00 hod

Bc. Nikola Dohnalová

V současné době působí na pozici Specialistka podpory elektronických nástrojů, kde spravuje profily ZADAVATEL.CZ. Ve společnosti OTIDEA pracuje od roku 2016.

Mgr. Kateřina Koláčková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. Aktivně přednáší a publikuje. V loňském roce proškolila přes 180 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech desítek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, města a obce ČR, aj.   

Mgr. Lucie Moravčíková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné době působí na pozici vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje. Proškolila přes 1 800 zadavatelů na problematiku e-tržišť v rámci projektu Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ a jen v loňském roce proškolila přes 700 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, aj.

Mgr. Miroslav Knob

Posledních pět let působil na ÚOHS, nejprve jako analytik a následně jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek, kde vedl tým referentů pracujících na vedení správních řízení ve věci přezkumu zadávání veřejných zakázek. Momentálně působí jako administrátor veřejných zakázek ve společnosti OTIDEA. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Forma Workshop
Diskuze
Trénink
Datum 26. července 2019
28. července 2019
Délka 3 dny (09:30 - 16:00 hod.)
Úroveň Pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem intenzivního třídenního kurzu je seznámit účastníky s celou problematikou veřejných zakázek. V rámci tří dnů jsou Vám k dispozici čtyři odborníci z praxe, kteří s vámi budou diskutovat a probírat témata, která vás pálí. Absolvováním tohoto kurzu získáte jistotu pro své zadávání a nadále nebudete tápat.
Každodenní několika hodinový trénink vypracuje v absolventech kurzu absolutní závislost na aplikaci ZADAVATEL.CZ
Po náročném dni plném praxe a teorie připravíme cvičení s lektorkou jógy, která protáhne ztuhlá záda :)
Ubytování zajištěno.
Rozsah a náplň
 • Právní aspekty veřejných zakázek
 • Přehled právních norem České republiky a Evropské unie
 • Vymezení zadavatele, veřejné zakázky, druhy veřejných zakázek
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 • Zahájení a průběh otevřeného a užšího řízení
 • Příprava a tvorba zadávací a kvalifikační dokumentace
 • Požadavky na kvalifikaci
 • Praktické rady, na co nezapomenout
 • Lhůty pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
 • Specifikace požadavků na kvalifikaci
 • Obchodní podmínky vs. závazný návrh smlouvy, způsob zpracování nabídkové ceny
 • Ukončení a zrušení zadávacího řízení
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
 • Doručování v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Vyplnění formuláře oznámení o zakázce
 • Příjem nabídek
 • Otevírání nabídek a jejich posouzení
 • Posuzování žádostí o účast a nabídek a hodnocení nabídek
 • Výběr dodavatele
 • Formulář oznámení o zadání zakázky
 • Zaměříme se na veřejné zakázky malého rozsahu a elektronizaci ve VZ
 • Písemná zpráva zadavatele
 • Praktické ukázky úkonů zadavatele
Případné potřebné podklady a materiály
Přístup do dynamických dokumentů společnosti OTIDEA
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Karlínská kavárna, u stanice metra Křižíkova
Letní trénink v zadávání veřejných zakázek - PRO VELKÝ ZÁJEM BRZY OPAKUJEME!!! sleduj náš web
Celkem 26 015 Kč (s DPH)

Partneři

Více