NEN – Začínáme zadávat elektronicky (AKREDITOVÁNO MV ČR)

21. srpna 2018 09:00-16:00 hod

Ing. Ondřej Ječný

Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. Aktivně se zabývá elektronizací veřejných zakázek se zaměřením na centrální nákupy.  Je člen meziresortní Řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek, pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje a komoditní standardizační skupiny centrálního nákupu státu.

Forma Seminář
Datum 21. srpna 2018
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Úředníky územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. a vedoucí úředníky, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.

Cíl

Cílem akreditovaného vzdělávacího programu je seznámit vás s Národním elektronickým nástrojem, který umožňuje komplexní administraci veřejných zakázek jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tak mimo tento zákon. V rámci tohoto školení se dozvíte, jak správně využívat národní elektronický nástroj a pomůžeme vám s jeho administrací v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci ukázky budete seznámeni s celým procesem zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně podání nabídky ze strany dodavatele a to jak v listinné podobě, tak elektronické.

Jedná se o exkluzivní školení akreditované Ministerstvem vnitra ČR, které je pořádáno v malém počtu účastníků s důrazem na každého z vás. Každý úředník, který se školení zúčastní, obdrží celostátně platný certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu "NEN - začínáme zadávat elektronicky".

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení.

Každý úředník, který se školení zúčastní, obdrží celostátně platný certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu "NEN - začínáme zadávat elektronicky". 

  Rozsah a náplň
  • Představení NEN - obecné informace
  • Prezentace neautorizované části NEN
  • Prezentace autorizované části NEN
  • Prezentace individuálního nastavení NEN, komunikace v NEN a ukázky manažerských výstupů
  • Komunikace v NEN
  • Ukázky manažerských výstupů 
  • Administrace veřejné zakázky malého rozsahu (elektronické i listinné podání nabídky)
  • Ukázka vysvětlení zadávací dokumentace včetně posunutí lhůty pro podání nabíde
  • Dotazy a diskuze
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
NEN – Začínáme zadávat elektronicky (AKREDITOVÁNO MV ČR)
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více