ONLINE živý přenos: BOZP na stavbě aneb jak úspěšně ustát kontrolu

23. července 2020 09:00-13:00 hod

Ing. Jiří Nedbal

Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP. Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., koordinátorem BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a osobou odborně způsobilou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Forma Online LIVE školení
Datum 23. července 2020
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro osobám pověřeným zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na stavbách

Cíl

Cílem školení je přehledně, uceleně a prakticky poznat problematiku BOZP a požární ochrany podle platné legislativy a z ní vyplývající povinností se zaměřením na stavební činnost.
Rozsah a náplň
  • Klíčové povinnosti v BOZP a PO (Zákoník práce, Zákon o PO)
  • Právní požadavky uvedené v dalších předpisech
  • BOZP a PO na staveništi (BOZP a PO na stavbách v praxi)
  • Kontrolní činnost, nejčastější nedostatky a porušení předpisů
  • Diskuze, závěr
Případné potřebné podklady a materiály

Informace pro objednavatele online školení OTIDEA

1. Přibližně týden před konáním online školení Vám přijde Elektronická pozvánka, na které budete mít datum a čas konání, technický manuál pro účastníky a možnost si program nanečisto vyzkoušet.
2. Půl hodiny před konáním online školení obdržíte URL odkaz na online místnost.
3. V úvodu online školení Vám lektor oznámí způsob a možnosti Vaší komunikace s ním – dotazy a komunikaci na chatu.
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE živý přenos: BOZP na stavbě aneb jak úspěšně ustát kontrolu
Celkem 3 013 Kč (s DPH)

Partneři

Více