ONLINE školení: Stavební zákon a jeho novelizace

18. února 2021 09:00-13:15 hod

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde dále absolvovala státní rigorózní zkoušku a doktorský studijní program. Působila v advokacii a následně krátce i jako právník u Veřejného ochránce práv. V současné době se věnuje lektorské a pedagogické činnosti, pořádá firemní školení na klíč a poskytuje jako nezávislá konzultantka poradenskou a konzultační činnost s orientací na stavební právo a reality. Od roku 2003 je členkou zkušební komise pro oblast právo u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), zkušební místo Brno a lektorkou přípravných seminářů ke zkoušce odborné způsobilosti podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V průběhu let 2013 a 2014 vedla vzdělávací akce členů ČKAIT ve vazbě na nový občanský zákoník, povolování staveb a nové smluvní vztahy ve výstavbě. Je autorkou praktické příručky STAVBA a nový občanský zákoník vydaný ČKAIT, svou publikační činností rovněž již několik let přispívá i pro portál E-stav.  

Forma ONLINE školení
Datum 18. února 2021
Délka 1 den (09:00 - 13:15 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro pracovníci veřejné správy, investoři, projektanti a zhotovitelé

Cíl

Cílem semináře je přiblížit odborné veřejnosti podstatné změny v právní úpravě stavebního zákona a bezprostředně navazujících právních předpisů vztahujících se ke stavební činnosti, které proběhly v letech 2019 a 2020. Upozorníme na změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek s účinností od 1.1.2021 , poukážeme na vybrané problémy praxe a krátce uchazeče seznámíme s vývojem připravované rekodifikace stavebního zákona a s jeho dopady na přípravu staveb.  

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

Jako dárek od nás dostanete slevový kód na dámejídlo.cz. Více ZDE.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň
  • Stavební zákon a jeho novelizace
  • Přehled změn stavebního zákona a navazujících právních předpisů v roce 2019/2020 a jejich vliv do přípravy a provádění staveb
  • Novelizace stavebního zákona prostřednictvím liniového zákona (zákon č. 403/2020)
  • Změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek, fikce souhlasu, přezkum závazného stanoviska
  • Problematika zavedení povinnosti vedení elektronického stavebního deníku u vybraných zakázek a dopad do praxe
  • Vybrané problémy stavební praxe v oblasti povolování a užívání staveb, metodické pokyny
  • Vývoj rekodifikace stavební legislativy aneb s čím počítat do budoucna
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Stavební zákon a jeho novelizace
Celkem 3 630 Kč (s DPH)

Partneři

Více