ONLINE školení: Zákoník práce 2021 - Novela zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů

18. května 2021 09:00-15:00 hod

Mgr. Vladimír Černý

Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání. Specializuje se zejména na oblast pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele. Důraz klade na spojení odborného výkladu dané problematiky a konkrétních příkladů z praxe. Těží ze své hluboké znalosti problematiky vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců – odborovými organizacemi nebo radami zaměstnanců. Aktivně se podílí na kolektivním vyjednávání na straně zaměstnavatelů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí je veden v seznamu zprostředkovatelů kolektivních pracovněprávních sporů v rámci uzavírání kolektivních smluv.

Forma ONLINE školení
Datum 18. května 2021
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro personalisty

Cíl

Hlavním cílem společného setkání v 1. části bude podrobné seznámení s novelizací zákoníku práce, kdy účinnost změn je rozdělena k 30-7-2020 a 1-1-2021. V 2. části bude prostor i na další dotazy účastníků pro celou oblast pracovněprávních vztahů – zejména zákoníku práce.

V průběhu školení bude několik 15 min přestávek.

Jako dárek od nás dostanete slevový kód na dámejídlo.cz. Více ZDE.

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

V ceně je zahrnuto

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.
Rozsah a náplň

1. část

a) Souhrnná informace k novelizovaným ustanovením pracovněprávních předpisů v roce 2020 a k 1-1-2021
- změny u výpovědí ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností
- změna při jmenování na pozici vedoucího zaměstnance ve firmách
- pracovní doba, její rozvrhování, pružná pracovní doba
- týdenní placené volno pro zaměstnance působící na dětských táborech a sportovních soustředění
- vysílání zaměstnanců v rámci EU
- náhrada škody – odškodňování osob příbuzných a blízkých osob zaměstnance – nová úprava nemajetkové újmy
- agenturní zaměstnávání – nové povinnosti pro uživatele
- sdílené pracovní místo
- lhůty a doby
- nová pravidla pro doručování písemností
- přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů
- informace o dalších změnách – zákon o zaměstnanosti, sankce za nedodržování pracovněprávních předpisů

b) Dovolená - komplexní praktický výklad všech změn - ze dnů dovolené na hodiny dovolené od 1.1.2021 – vzorové výpočty nároku na dovolenou.
Součástí výkladu budou praktické výpočty nároku na dovolenou dle různých situací – zkušební doba, nástup do zaměstnání během roku, ukončení pracovního poměru během roku a výpočet skutečného nároku na dovolenou .
Změny při krácení dovolené a dob započitatelných pro nárok na dovolenou.
Čerpání dovolené ve svátek.
Zákonný převod do následujícího kalendářního roku


2. část
- postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
- vznik pracovního poměru – zkušební doba, doba určitá, zákonné náležitosti pro vznik pracovního poměru
- převedení na jinou práci
- pracovní doba a její rozvrhování – základní vymezení, nepřetržité odpočinky mezi směnami a týdenní volno
- práce přesčas – základní pravidla z pohledu zaměstnavatele
- skončení pracovního poměru – základní vymezení
Místo konání
Přihlaste se na školení: ONLINE školení: Zákoník práce 2021 - Novela zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
Celkem 4 235 Kč (s DPH)

Partneři

Více