Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců

14. března 2019 09:00-15:30 hod

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců. Mezi jeho pravidelné činnosti patří také lektorská činnost a pracovněprávní poradenství. JUDr. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide. Průvodce Best Lawyers ho zařadil mezi významné právníky, kteří se specializují na pracovní právo. Kromě toho je považován za předního odborníka na slovenské pracovní právo dle průvodce The International Who's Who of Management Labour & Employment Lawyers 2009 a dále Expert Guides-Guide to the World´s Leading Labour and Employment Lawyers 2010.

Forma Seminář
Datum 14. března 2019
Délka 1 den (09:00 - 15:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Personalistům, manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a to jak ze sektoru soukromého, tak veřejného.

Cíl

Výklad v rámci semináře by měl účastníkům poskytnout přehled o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále by měli účastníci dostat návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy. To je důležité zejména s ohledem na evropské nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které nabylo účinnosti 25.5.2018 a které klade na příslušnou dokumentaci (zejm. informace a souhlasy) vyšší požadavky, pokud jde o její obsah a srozumitelnost. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.Rozsah a náplň

Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců:
 • zhodnocení právní úpravy v ČR
 • provádění kontrol Úřadem pro ochranu osobních údaj
 • rizika porušení zákona
Výklad úpravy GDPR - základní principy a hlavní změny (co je nového):
 • hlavní změny nové právní úpravy, zejména představení nových institutů, například funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nebo povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování
 • informační povinnost vůči zaměstnancům, potřeba jejich souhlasu
 • předávání údajů zaměstnanců externím obchodním partnerům
 • povinnost zabezpečit osobní údaje
Praktické nakládání s údaji zaměstnanců - typické případy zpracování údajů zaměstnanců:
 • nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení) 
 • vedení osobního spisu zaměstnance
 • používání fotografií zaměstnanců (internet/intranet, zaměstnanecké průkazy)
 • implementace whisteblowing policy (oznamování protiprávního jednání)
 • předávání osobních údajů do cizích zemí
 • uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru
 • monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autechMísto konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více