Postup školy při realizaci 2. - 5. stupně podpůrných opatření - AKREDITOVÁNO

11. února 2019 09:00-16:00 hod

Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Forma Seminář
Datum 11. února 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ

Cíl

Vzdělávací program je zaměřený na základní teoretické a praktické poznatky z oblasti společného vzdělávání. Obsah semináře je zaměřený na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogů.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.
    


Rozsah a náplň
  • Úvod – podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ a související prováděcí vyhlášky).
  • Vymezení pojmu a charakteristika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných.
  • Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně. Práce asistenta pedagoga.
  • Proces vytváření individuálního plánu v jednotlivých krocích, podmínky vzdělávání podle IVP. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu. Spolupráce žáka a jeho rodiny, školy a poradenského zařízení. Praktické ukázky, příklady z praxe.
  • Financování podpůrných opatření 2. – 5. stupně, výkaznictví.

"Vynikající paní lektorka, vždy odborně odpovídala na otázky. Dobré zajištění smeináře. Získala jsem mnoho cenných informací pro svou práci."

"Chtěla bych paní lektorce velmi poděkovat. Školení pro mě bylo velmi přínosné- novinky od září, řešení konkrétních situací atd. Díky moc."
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Postup školy při realizaci 2. - 5. stupně podpůrných opatření - AKREDITOVÁNO
Celkem 2 166 Kč (s DPH)

Partneři

Více