Profesní portfolio jako nástroj pro rozvoj učitele (AKREDITOVÁNO MŠMT)

28. dubna 2021 09:00-16:00 hod

PhDr. Libor Kyncl

Vystudoval FF MU Brno, učitelský obor ČJ - D. Po 16 letech učitelské praxe na Gymnáziu Hustopeče a SOŠ knihkupecké Brno působil 1 rok na ČŠI. Od roku 2010 je externí vyučující na FF MU Brno.  Lektorské práci se začal věnovat od roku 1998 při zaměstnání, v posledních letech už pracuje jen jako lektor, mentor a kouč. Je certifikovaným lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Absolvoval kursy RWCT, lektorských dovedností, OSV, kooperativního a projektového vyučování, systemického koučinku, mentoringu, etické výchovy... Člen ČAMV (Česká asociace mentoringu ve vzdělávání - www.camv.cz) a EMCC (European mentoring and coaching konference).

Forma Seminář
Datum 28. dubna 2021
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a učitele SŠ.

Cíl

Cílem této vzdělávací akce je seznámit se s možnostmi přínosu profesního portfolia z pohledu učitele i vedoucího pracovníka školy a jeho využití k podpoře profesního růstu.

- Pojmenujeme základní části profesního portfolia a vyjmenujeme příklady, co kam patří.
- Vvsvětlíme smysl profesního portfolia a možnosti jeho využití.
- Zpracujeme si základ balančního kruhu své profese.
- Sepíšeme i příklady konkrétních učitelských činností spojených s profesními dovednostmi.

Interaktivní seminář zaměřený na problematiku tvorby pedagogických portfolií.

Seminář je akreditovaný u MŠMT. 

V ceně je zahrnuto

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
Rozsah a náplň
 • Co se o učitelském profesním portfoliu potřebujeme dozvědět?
 • Prezentace o profesním portfoliu učitele: - části, typy portfolií
  - k čemu slouží žákovské portfolio
  - k čemu slouží profesní port.?
 • Jsem ředitel/učitel, který… Učitelé/žáci jsou pro mě…, a proto musím…, abych…
 • Podle čeho poznáte dobrého učitele/ředitele školy? (Popište to)
 • Balanční kruh – představení nástroje
 • Aktivní naslouchání
 • Kompetenční modely a jejich užití
 • Sepíšeme i příklad konkrétních učitelských činností dokládající dílčí pedagogické dovednosti..
 • Plánovací/hodnotící rozhovor vedoucího pracovníka učiteli (září/červen)
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Profesní portfolio jako nástroj pro rozvoj učitele (AKREDITOVÁNO MŠMT)
Celkem 3 618 Kč (s DPH)

Partneři

Více