Rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek

22. listopadu 2018 09:00-15:00 hod

JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Forma Seminář
Datum 22. listopadu 2018
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele, dodavatele, právníky, obchodníky a další odborné pracovníky,

Cíl

Seminář je určen pro pracovníky zadavatelů a dodavatelů, pro které je při aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezbytná též detailní znalost rozhodovací praxe orgánu dohledu, národních soudů a Evropského soudního dvora. Výklad bude zaměřen zejména na významné právní instituty zadávání veřejných zakázek významné jak pro zadavatele tak pro dodavatele, dotčené rozhodovací praxí příslušných orgánů. Namátkou je v této souvislosti možné zmínit kromě základních zásad zákona hlavně oblast pojmu zadavatele, veřejné zakázky a určení její předpokládané hodnoty, zadávacích podmínek, kvalifikace dodavatele, průběhu některých zadávacích řízení, hodnocení nabídek, mimořádně nízké nabídkové ceny či změn a ukončení závazku na veřejnou zakázku. Vypracovaný přehled nejvýznamnějších prezentovaných rozhodnutí orgánu dohledu a soudů bude pro účastníky semináře k dispozici.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

  


Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více