Smlouvy ve veřejných zakázkách

23. ledna 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Martin Pelikán

Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval mimo jiné v Itálii na Università degli Studi di Milano, kde se věnoval právní úpravě italského smluvního práva, a dále evropského a mezinárodního práva. V současné době působí v advokacii, kde zastupuje klienty ze soukromé i veřejné sféry. Rovněž působí na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v rámci doktorského studia. Své poznatky z praxe pravidelně předává při svých přednáškách pro širší veřejnost, zejména z oblasti závazkového práva a práva veřejných zakázek. Pravidelně publikuje své články v rámci odborných periodik, jakož i monografií vydávaných ze strany předních českých právnických nakladatelství. 

Mgr. Miroslav Knob

Lektor Miroslav Knob se specializuje na administraci veřejných zakázek se zahraničními dodavateli ve společnosti OTIDEA. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚHOS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. Aktivně se věnuje sféře zadavatelské, tak dodavatelské. Aktivně se podílí v řadě významných projektů v oblasti veřejných zakázek, zejména v nákupech speciálních vědecko-technických zařízení. 

Forma Seminář
Datum 23. ledna 2020
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámení se základními požadavky na obsah, formu a strukturu smluv uzavíraných v rámci zadávacích řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesí, a to při současném propojení s právní úpravou jednotlivých smluvních typů podle občanského zákoníku, včetně obecné části závazkového práva. Stranou nezůstanou ani otázky změn již uzavřených smluv, jejich možného ukončení, popřípadě otázka předsmluvní odpovědnosti zadavatele či jednotlivých uchazečů při jednotlivých fázích procesu uzavírání smluv na veřejné zakázky.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a k obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

Rozsah a náplň
 • Stručné seznámení s obsahem nového zákona o veřejných zakázkách
 • Proces uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle nového zákona
 • Součinnost dodavatele před podpisem smlouvy a předkládání originálů dokladů
 • Obsahové a formální náležitosti smlouvy na veřejnou zakázku
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku a nového zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Uveřejňování smluv
 • Subdodavatelské smlouvy a jejich náležitosti
 • Podstatné a nepodstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku
 • Platnost či neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku podle nové a staré právní úpravy
 • Předsmluvní odpovědnost zadavatele a uchazečů o veřejnou zakázku, zejm. při odmítnutí uzavřít smlouvu vítězným uchazečem
 • Náležitosti smlouvy na veřejnou zakázku (forma, obsah aj.)
 • Nejčastější smluvní typy (smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva licenční aj.)
 • Dotazy a diskuse
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Smlouvy ve veřejných zakázkách
Celkem 4 235 Kč (s DPH)

Partneři

Více