Uzavírání smluv ve veřejných zakázkách a jejich změny

6. prosince 2018 09:00-12:15 hod

Mgr. Lucie Moravčíková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné době působí na pozici vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje. Proškolila přes 1 800 zadavatelů na problematiku e-tržišť v rámci projektu Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ a jen v loňském roce proškolila přes 700 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, aj.

Forma Seminář
Datum 6. prosince 2018
Délka 1 den (09:00 - 12:15 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Seznámíte se se základními požadavky na obsah, formu a strukturu smluv uzavíraných v rámci zadávacích řízení podle aktuální legislativy zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesí, a to při současném propojení s právní úpravou jednotlivých smluvních typů podle občanského zákoníku, včetně obecné části závazkového práva.

Stranou nezůstanou ani otázky změn již uzavřených smluv, jejich možného ukončení, popřípadě otázka předsmluvní odpovědnosti zadavatele či jednotlivých uchazečů při jednotlivých fázích procesu uzavírání smluv na veřejné zakázky a stranou nezůstane ani zákon o ochraně osobních údajů.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování školení. 

Účastníci získají na určitou dobu přístup zdarma do aplikace Tenderman.
  

Rozsah a náplň
  • Proces uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku podle nového zákona
  • Součinnost dodavatele před podpisem smlouvy a předkládání originálů dokladů
  • Stručné seznámení s obsahem nového zákona o veřejných zakázkách
  • Vyhrazená změna závazku ze smlouvy
  • Nevyhrazená změna závazku ze smlouvy
  • Uveřejňování smluv
  • Dotazy a diskuse
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Uzavírání smluv ve veřejných zakázkách a jejich změny
Celkem 3 146 Kč (s DPH)

Partneři

Více