Vedení osobní agendy v souladu s GDPR – prakticky

29. srpna 2018 09:00-16:00 hod

Mgr. Vladimír Černý

Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání. Specializuje se zejména na oblast pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele. Důraz klade na spojení odborného výkladu dané problematiky a konkrétních příkladů z praxe. Těží ze své hluboké znalosti problematiky vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců – odborovými organizacemi nebo radami zaměstnanců. Aktivně se podílí na kolektivním vyjednávání na straně zaměstnavatelů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí je veden v seznamu zprostředkovatelů kolektivních pracovněprávních sporů v rámci uzavírání kolektivních smluv.

Forma Seminář
Datum 29. srpna 2018
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro všechny, kteří pracují s osobními daty zaměstnanců

Cíl

Účastníci se seznámí se změnami, které do vedení osobní agendy přineslo evropské nařízení GDPR. Pochopí problematiku zpracovávání osobních údajů uchazečů o zaměstnání i stávajících zaměstnanců. Součástí semináře jsou praktické ukázky a návody.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň

A_ Problematika osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců v roce 2018 - GDPR
1- principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele -základní zásady a regulace
2- nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců
3- základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018
4- právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců
5- souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium
6- kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem
7- požadavek na transparentnost dat na pracovišti
8- problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
9- zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním
  1. GDPR aneb: odpovědnost-riziko-seberegulace
  2. posouzení proporcionality
  3. problematika během přijímacího řízení
  4. zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru
  5. zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele
  6. zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele - práce z domova
  7. zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech
  8. zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám
  9. zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích

B_Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele
1. základní složky osobní evidence
2. jednotlivé fáze kdy lze danou informaci od zaměstnance legálně získat
3. jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat
4. zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat
5. zákonem povolené výjimky
6. osobní údaje v dokumentech osobní evidence
7. mzdové listy
8. identifikace zaměstnance
9. problematika utajení výše mzdy zaměstnance

C. Vzorový obsah osobního spisu
1. jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Vedení osobní agendy v souladu s GDPR – prakticky
Celkem 4 114 Kč (s DPH)

Partneři

Více