ZPĚT

Veřejné zakázky v NEN (HTML5) s výkladem k ZZVZ

Lektor:
Mgr. Miroslav Knob
Ing. Lukáš Beránek
Datum: 09.12.2021
Délka: 05:00 hod (09:00 - 14:00)
Forma: ONLINE školení
Úroveň: Začátečník
Určeno pro: Zadavatele
Mgr. Miroslav Knob
Mgr. Miroslav Knob

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně působil pět let na ÚOHS jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek. V současné chvíli pracuje ve společnosti OTIDEA na pozici právníka a poradce v oblasti veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se specializuje na veřejné zakázky se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. Kromě aktivní administrátorské činnosti se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru.

Ing. Lukáš Beránek
Ing. Lukáš Beránek

Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na problematiku Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde pracoval na správě a optimalizaci projektu NEN jako projektový manažer. V současné době působí jako lektor a metodický poradce v oblasti elektronizace veřejných zakázek a dále jako administrátor veřejných zakázek pro Řízení letového provozu České republiky, s.p. Vystudoval obor Podnikání a administrativa na fakultě Provozně-ekonomické na České zemědělské univerzitě v Praze.

Rozsah a náplň

Úvodní prezentace
· Aktuální informace o elektronizaci veřejných zakázek v kontextu ZZVZ
· Aktuální informace o NEN

Workshop v NEN pro zadavatele
· Prezentace nové verze NEN pro zadavatele po přihlášení uživatele
· Administrace VZMR - otevřené výzvy, prostřednictvím nové verze NEN pro zadavatele:
- Specifikace a zahájení VZ 
- Úprava zadávacích podmínek a následné vysvětlení zadávací dokumentace 
- Hodnocení nabídek prostřednictvím NEN 
- Posouzení splnění podmínek účasti u vybraného uchazeče 
- Evidence a uveřejnění výsledku řízení v NEN
· Dotazy, diskuse

Cíl

Cílem školení je seznámit zadavatele s novou, uživatelsky přívětivější verzí Národního elektronického nástroje (NEN) pro zadavatele, v rámci kterého si zkusíte administrovat VZMR od A do Z. Školení je uvedeno krátkou prezentací týkající se elektronizace veřejných zakázek a aktuálních informací o NEN. Následně budou mít účastníci možnost administrace VZMR v nové verzi NEN pro zadavatele od její specifikace a zahájení, přes vyhodnocení obdržených nabídek, až po evidenci a uveřejnění výsledku. Jedná se o administraci tzv. Otevřené výzvy, kde je proces administrace velmi podobný uzavřené výzvě, či přímému zadání.

Po absolvování tohoto kurzu by měl být účastník schopen administrovat drtivou většinu druhů zadávacích/výběrových řízení v NEN – jak veřejné zakázky malého rozsahu, tak v režimu ZZVZ. Školení je vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele NEN!

Zúčastněte se příjemného školení pod vedením zkušeného lektora, kde je možné podat jakýkoliv dotaz týkající se administrace veřejných zakázek a práce v NEN.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Poznámka

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

Cena:
3 390,00 Kč
+ 21% DPH
4 101,90 Kč s DPH

V případě webových kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

 

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více

Reference

Hodnotím kladně praktické zkušenosti lektora a příklady z praxe.

Věra Zachová | Ministerstvo obrany ČR

Školení bylo určitě přínosem pro moji profesi. 

Ministerstvo obrany ČR