Veřejné zakázky z pohledu DODAVATELŮ

8. února 2019 10:00-16:30 hod

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde prošla celou řadu funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesů a současně své poznatky aktivně předává širší veřejnosti prostřednictvím četných přednášek a publikační činnosti. 

Forma Seminář
Datum 8. února 2019
Délka 1 den (10:00 - 16:30 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro širší veřejnosti a samozřejmě primárně dodavatelům veřejných zakázek

Cíl

V současné době se dodavatelé potýkají s celou řadou změn z hlediska podávání nabídek a průběhu zadávacích řízeních. Toto bylo způsobeno zejména novelou ve vztahu k elektronizaci zadávacích řízení a povinného podávání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím elektronických nástrojů. V rámci semináře budou probrány veškeré aspekty průběhu zadávacích řízení od vyhledání vypsaných veřejných zakázek, přes podávání nabídek až po uzavírání smluv a veškerá potenciální rizika. Jednotlivá témata budou prezentována z pohledu praktických příkladů i aktuální judikatury ÚOHS a správních soudů. 

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kteoru můžete využít v okolních restauracích.

Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování školení.
  

Rozsah a náplň
 •       Praktické zdroje informací a legislativní úprava
 •       Jak a kde najít vypsané veřejné zakázky
 •       Jak se dnes podávají nabídky na veřejné zakázky
 •       Právní úprava zadávacích řízení a jejich praktická aplikace 
 •       Právní úprava postavení dodavatelů v zadávacích řízeních
 •       Práva a povinnosti dodavatelů při podávání nabídek a účasti v zadávacím řízení
 •       Nejčastější pochybení dodavatelů v zadávacím řízení
 •       Předsmluvní odpovědnost z pohledu dodavatele 
 •       Právní úprava průběhu jednotlivých druhů zadávacích řízení z pohledu dodavatelů
 •       Základní obsah nabídek vč. praktických příkladů
 •       Druhy smluv a způsoby tvoření návrhů smluv do nabídek
 •       Prokazování kvalifikace v nabídkách
 •       Posuzování a hodnocení nabídek vč. selfcealingu
 •       Mimořádně nízká nabídková cena z pohledu dodavatele
 •       Možnosti objasňování a doplňování nabídek
 •       Důvody vyloučení nabídky ze zadávacího řízení
 •       Vyhrazené, podstatné a nepodstatné změny závazků – na co si dát pozor
 •       Možnosti ukončení závazku ze smlouvy 
 •       Neplatnost a zdánlivost uzavřených smluv
 •       Námitkové řízení a obrana před ÚOHS vč. správního soudnictví
 •       Praktické aspekty v rámci náhrady škody ve veřejných zakázkách
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Veřejné zakázky z pohledu DODAVATELŮ
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více