Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení (AKREDITOVÁNO MV ČR)

19. listopadu 2019 - 20. listopadu 2019 09:00-15:00 hod

Mgr. Kateřina Koláčková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. Aktivně přednáší a publikuje. V loňském roce proškolila přes 180 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a účastní se veřejných diskuzí k zákonu. Souhrnná hodnota jí realizovaných projektů je v řádech desítek miliard korun. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Úřad vlády ČR, města a obce ČR, aj.   

Mgr. Lucie Moravčíková

V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné době působí na pozici vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Aktivně přednáší a publikuje. Proškolila přes 1 800 zadavatelů na problematiku e-tržišť v rámci projektu Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součásti NIPEZ a jen v loňském roce proškolila přes 700 zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, aj.

Mgr. Miroslav Knob

Posledních pět let působil na ÚOHS, nejprve jako analytik a následně jako vedoucí oddělení na Sekci veřejných zakázek, kde vedl tým referentů pracujících na vedení správních řízení ve věci přezkumu zadávání veřejných zakázek. Momentálně působí jako administrátor veřejných zakázek ve společnosti OTIDEA. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Forma Seminář
Datum 19. listopadu 2019
20. listopadu 2019
Délka 2 dny (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Úředníci územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb. a vedoucí úředníci, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.

Cíl

Jedná se o zcela unikátní vzdělávací program, který interaktivní formou v dokonalé simulaci reálného zadávacího řízení naučí zájemce z řad zadavatelů veřejných zakázek samostatně zrealizovat veřejnou zakázku v otevřeném a užším řízení. Absolventi vzdělávacího programu zde získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona, takže vysoce zefektivní činnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek a úspěšně zhodnotí investované prostředky.

Cílem školení je seznámit úředníky veřejné správy s dikcí zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zaměřením na otevřená a užší řízení včetně aplikace do praxe 134/2016Sb.Maximální počet účastníků je vzhledem k exkluzivitě vzdělávacího programu, dostatečné srozumitelnosti a individuálnímu přístupu ke všem účastníkům velmi omezen.

Účastník obdrží po úspěšném absolvování vzdělávacího programu celostátně platné osvědčení.

V ceně je zahrnuto


Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou je možné využít v místních restauracích.
  


Rozsah a náplň
 • Právní aspekty veřejných zakázek
 • Přehled právních norem České republiky a Evropské unie
 • Vymezení zadavatele, veřejné zakázky, druhy veřejných zakázek
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 • Zahájení a průběh otevřeného a užšího řízení
 • Příprava a tvorba zadávací a kvalifikační dokumentace, požadavky na kvalifikaci
 • Ukončení a zrušení zadávacího řízení
 • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
 • Doručování v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Vyplnění formuláře oznámení o zakázce
 • Příjem nabídek
 • Otevírání nabídek a jejich posouzení
 • Posuzování žádostí o účast a nabídek a hodnocení nabídek
 • Výběr dodavatele
 • Formulář oznámení o zadání zakázky
 • Písemná zpráva zadavatele
Nutné vstupní znalosti

Vzdělávací program není primárně určen pro začátečníky, předpokládá se alespoň základní znalost zákona a praxe.

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení (AKREDITOVÁNO MV ČR)
Celkem 17 424 Kč (s DPH)

Partneři

Více