Výběrové řízení a adaptační proces

18. dubna 2019 09:00-16:00 hod

Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou stranu" a začala pracovat jako nezávislý konzultant, poradce v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností. Věnuje se i lektorské činnosti. Zároveň působí jako HR kouč i osobní kouč.      

Forma Seminář
Datum 18. dubna 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Určeno lidem, kteří se podílejí na výběru nových zaměstnanců nebo na adaptačním procesu.

Cíl

Občas se vám stane, že výběr nového kolegy nedopadl dobře? Nevidíte uchazečům pod kůži? Také občas při výběrovém řízení slyšíte "všechno znám, umím a zvládnu"?  
Účastníci porozumí celému procesu výběrového řízení, zvládnou organizaci i realizaci. Naučí se vést strukturované pohovory, získávat potřebné informace a správně je vyhodnocovat tak, aby vybraný uchazeč co nejlépe odpovídal našim potřebám.

Cílem semináře je zároveň seznámit účastníky s významem adaptačního procesu. Dostanou návod k tomu, jak tento proces naplánovat a řídit tak, aby se nový zaměstnanec v novém prostředí cítil dobře a co nejdříve naplno pracoval.


Školení probíhá v omezeném počtu max. 12 účastníků, aby byla zachována blízká interakce lektorky s účastníky a možnost diskuze a sdílení zkušeností.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Také dostanete poukaz na oběd. A na závěr dne obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
 • Hledáme chytře uchazeče (kde a jak hledat nové zaměstnance)
 • Základní pravidla a nové trendy výběrových řízení
 • Organizace výběrového řízení
 • Druhy pohovorů
 • Jak klást uchazečům otázky
 • Řeč těla
 • Detektory lži
 • Chyby ve vnímání druhých
 • Administrace výběrových řízení
 • Adaptační proces a jeho cíle
 • Adaptační proces versus zkušební doba
 • Úloha personalisty a manažera v adaptačním procesu
 • Očekávání obou stran
 • Garant - mentor
 • Adaptační proces manažerů
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Výběrové řízení a adaptační proces
Celkem 4 114 Kč (s DPH)

Partneři

Více