Ing. Alena Čiháková

Ing. Alena Čiháková

Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů pro střední školy, biologii na základní a střední škole a výchovné poradenství na základní škole. Své znalosti ve výše uvedených oblastech zúročila ve škole při práci s žáky, kteří potřebují ke zvládnutí základního vzdělávání podpůrné opatření. Podporuje program pro práci s nadanými žáky na základní škole. Dále pracuje i v oblasti grantové, ať již zahraniční nebo regionální.

V Otidea přednáší oblasti ze Společného vzdělávání žáků.

  • Specializace lektora

    Výchovné poradenství na základní škole.
    Společné vzdělávání a témata s ním související
  • Profesní zkušenosti

    Účast na školeních zaměřených na práci s žáky z autistického spektra, práce s žáky s ADHD, práce s nadanými žáky.
    Účast na mezinárodním školení v Norsku - intergrace dětí, žáků a dospělých ve všech stupních vzdělávání.

Partneři

Více