JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

Absolvoval magisterské studium, rigorózní i doktorskou zkoušku na Právnické fakultě v Brně.

Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního práva, práva hospodářské soutěže, zejména pak práva zadávání veřejných zakázek, a zabývá se dále otázkami spojenými se společnými evropskými politikami podpory a pomoci, evropskými strukturálními a investičními fondy. 

V minulosti působil mj. jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený vedením Sekce veřejných zakázek jako prvostupňového orgánu výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy, člen Kolegia ministryně Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast veřejného investování, Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro veřejné zakázky, předseda Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách ÚOHS, člen řady pracovních skupin pro řešení problematiky veřejných zakázek a fondů na ústřední úrovni, účastnil se pravidelných jednání Pracovní skupiny Evropské komise pro vládní experty v oblasti zadávání veřejných zakázek či jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. 

Má bohaté zkušenosti nejen se správním řízením a dalšími postupy při dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů, ale též s každodenní praxí zadavatele.

V legislativní oblasti je spoluautorem řady právních norem. Dále je autorem mnoha odborných článků týkajících se práva zadávání veřejných zakázek, evropského a správního práva, je spoluautorem vysokoškolské učebnice, má dlouholeté zkušenosti s přednášením na konferencích, symposiích a akademické půdě. Působí mj. i jako člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

  • Specializace lektora

    Správní právo, právo hospodářeské soutěže, zadávání veřejných zakázek
  • Publikační činnost

    V legislativní oblasti je spoluautorem řady právních norem. Dále je autorem mnoha odborných článků týkajících se práva zadávání veřejných zakázek, evropského a správního práva, je spoluautorem vysokoškolské učebnice, má dlouholeté zkušenosti s přednášením na konferencích, symposiích a akademické půdě. Působí mj. i jako člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Partneři

Více