JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

 • Publikační činnost

  a)      Odborné publikace

   

  Krenk, M., Zadávání veřejných zakázek, vydání první, Galén, Praha, 2005 (169 stran)

  Krenk, M., Zadávání veřejných zakázek, doktorská disertační práce, vydání první, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 2008 (235 stran)

   

  b)     Časopisecké články

   

  Krenk, M., Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, Medicína v praxi 11/2000, str. 13 – 15

  Krenk, M., Rámcové smlouvy o poskytování zdravotní péče a jejich postavení v právním řádu ČR, Medicína v praxi, 3/2001, str. 6 – 8

  Krenk, M., Několik poznámek k právní povaze televizních poplatků a právní povaze vztahů mezi Českou televizí a držiteli televizních přijímačů, Soudce 8/2005, str. 26 – 31

  Krenk, M., Veřejné zakázky a zdravotnictví, Zdravotnické právo 03 – 04/2007, str. 44 - 46

  Krenk, M., Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku – k problémům aplikace institutu civilními soudy (1. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 1/2010, str. 5 -7

  Krenk, M., Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku – k problémům aplikace institutu civilními soudy (2.část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 2/2010, str. 7 -11

  Krenk, M., Elektronická aukce jako metoda hodnocení nabídek, Zpravodaj VZ24.CZ č. 3/2010, str. 8 – 13

  Krenk, M., Centralizované zadávání veřejných zakázek, Zpravodaj VZ24.CZ č. 4/2011,             str. 8 - 13

  Krenk, M., Zjednodušené podlimitní řízení, www.vz24.cz dne 5.1. 2011 a 9.1. 2011.

  Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (1. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 5/2011, str. 6 -8

  Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (2. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 6/2011, str. 6 -9

  Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (3. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 7/2011, str. 6 -7

  Krenk, M., Kvalifikace dodavatele (4. část), Zpravodaj VZ24.CZ č. 8/2011, str. 6 -8

  Krenk, M., Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsoby jejího určení (1. část), Zpravodaj VZ24 č. 11/2011, str. 5 – 9

  Krenk, M., Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsoby jejího určení (2. část), Zpravodaj VZ24 č. 13/2011, str. 5 - 6

   

   

   

Seznam školení lektora JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

 • více
  Vybrané problémy z průběhu zadávacího řízení 20. 6. 2019
  Cena 4 356 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více