Mgr. Dana Svobodová

Mgr. Dana Svobodová

Dana Svobodová je pedagožka s třicetiletou praxí na základní škole, bývalá ředitelka malotřídní školy. Nyní se věnuje lektorství a koučinku. Je koordinátorkou školního vzdělávacího programu, externí spolupracovnicí VÚP Praha a České školní inspekce.

V roce 2012 rozhodnutím MŠMT získala akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Od roku 2016 je implementátorkou společného vzdělávání. U nás lektoruje zejména inkluzivní témata a čtenářskou gramotnost.

 • Specializace lektora

  Semináře v OTIDEA:
  • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení (pedagogika)
  • Od skupinové práce ke kooperativnímu učení nejen v inkluzivní třídě (pedagogika)


 • Profesní zkušenosti

  2016 - lektorka implementátorka společného vzdělávání
  2012 - Koučování v rámci projektu "Kurikulum S" (Interquality, spol. s r.o., Praha)
  2011 - Rozumíme penězům (Aisis Kladno)
  2008 - Metodika výuky češtiny pro cizince (VÚP Praha)
  2007 - 2008 Studium pro koordinátory ŠVP 250 (Infra s. r.o.)
  2005 - Certifikát školitele koordinátorů tvorby ŠVP pro základní vzdělávání (NIDV)
  2003 - Ověření zvláštní odborné způsobilosti (MV ČR)
  2003 - Řízení projektů (VUT v Brně)
  1996 - Cyklus seminářů "Specifické poruchy učení a jejich náprava", "Integrované dítě" (OPP, Letní škola)
  2001 - Manažerské vzdělávání pro ředitele a zástupce škol (PC Jihlava)
  2000 - Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
 • Publikační činnost

  Svobodová, Dana. Nápadník pro žáky se SPUCH IV in Kafomet pro 1. stupeň. 1.vyd. Stařeč:Infra, s.r.o. 2013. 52. aktualizace, SVP-011.6. ISSN 1801-8505
  Svobodová, Dana. Nápadník pro žáky se SPUCH in Kafomet pro 1. stupeň. 1.vyd. Stařeč:Infra, s.r.o. 2012. 49. aktualizace, SVP-008.6. ISSN 1801-8505
  Svobodová, Dana. Nápadník pro žáky se SPUCH in Kafomet Projekty, Agenda pro 1.stupeň 1.vyd. Stařeč:Infra, s.r.o. 2012. SVP-008.6. ISSN 1801-8572
  SVOBODOVÁ, Dana. Nápadník pro žáky se SPUCH II. in Kafomet, Agenda pro I. stupen. 1. vyd. Starec:INFRA, s. r. o. 2012.SVP 009.10 ISSN 1801-8572.

Partneři

Více