Mgr. Daniel Matušenko

Mgr. Daniel Matušenko

Lektor vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, nyní působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Bursík & Grafnetter. Ve své praxi se zaměřuje na právní problematiku ochrany osobních údajů, od počátku roku 2017 se účastní jako vedoucí právník projektů implementace GDPR ve veřejném i soukromoprávním sektoru a zabývá se souvisejícími právními oblastmi, vč. přímé aplikace GDPR v řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci své praxe se věnuje přednáškové činnosti na uvedená témata.

Partneři

Více