Mgr. Ivana Nová

Mgr. Ivana Nová

Po absolvování právnické fakulty v roce 2006 nastoupila na Český statistický úřad, kde se kromě legislativní činnosti věnovala také právní podpoře v oblasti veřejných zakázek. Poté se věnovala jako právní specialista problematice evropských dotací a správnímu řízení na Státní zemědělském intervenčním fondu.  Poslední tři roky působila jako právník na Úřadu městské části v Praze-Kunraticích, kde se kromě jiného zabývala dílčími otázkami problematiky veřejných zakázek malého rozsahu, a aktivně se věnovala správnímu právu. Je členkou rozkladové komise Ministerstva vnitra pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.   

Partneři

Více