Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství, etopedie, logopedie a psychopedie na UK Praha. Pracovala jako učitelka v základní tak speciální škole. Odborně publikuje do několika časopisů. Autorka metodických materiálů pro školy a školská zařízení pro prevenci a intervenci sociálně patologických jevů vydaných Amnesty International. Intervenční a preventivní pracovník programů specifické prevence, supervizorka škol a školských zařízení. Nyní působí zejména jako lektorka pro společné vzdělávání a soudní znalkyně ve školství.

Partneři

Více