Ondřej Filip

Ondřej Filip

Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím podporovat jejich růst.

Usiluji o to, aby se principy koučinku staly běžnou součástí našich životů a každý z nás byl aktivním tvůrcem a lídrem svého vlastního života.

Mé hodnoty jsou otevřenost, důvěra, radost, změna, pokora, svoboda, rovnováha.

Jako individuální kouč se zaměřuji na to, aby se mí klienti stali aktivními tvůrci svých životů a opět začali být sami sebou. Právě tehdy si začnou brát odpovědnost za svůj život zpět do svých rukou. Společně objevujeme, jak doopravdy chtějí, aby jejich život vypadal a zároveň získávají odvahu takový život žít.

Při týmovém koučování se zaměřuji především na zvýšení spokojenosti jednotlivých členů týmu, zvýšení důvěry a zlepšení výkonu. Vytvářím bezpečné, otevřené a důvěrné prostředí pro řešení aktuálních témat ve vašich týmech - spolupráce, komunikace, projekty, konflikty, apod.

Ve své práci s lidmi využívám, kromě standartních koučovacích principů, postupů a technik, také emoční inteligenci a zaměřenou pozornost. Rozvoj emoční inteligence nám pomáhá usměrňovat naše chování a jednání. Zaměřená pozornost je jedním z nejefektivnějích nástrojů ke zvládnutí stresu a získání dlouhodobého vnitřního klidu.

Partneři

Více