Všechny události

KONFERENCE OTIDEA 2017: "Ve složitosti je krása?"

Dne 10. 10. 2017 proběhla opět v pražském hotelu Ambassador konference OTIDEA. Letošní, již VIII. ročník odborné konference k veřejným zakázkám nesl název „Ve složitosti je krása?“
Hlavním cílem konference bylo pomoci účastníkům s řešením jejich palčivých otázek při zadávání veřejných zakázek a to s ohledem na první rok platnosti nového ZZVZ.

Konferenci zahájila Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti Otidea, která odkazovala na název konference a zdůraznila, že „úkolem konference je ukázat jednodušší cestu k cíli, kterou si často sami komplikujeme“.

V úvodní části programu konference vystoupili Mgr. Pavel Herman, poradce ministryně MMR ČR, který se zaměřil na aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek, který účastníky seznámil s Centrálním nákupem státu.
Celý program konference tvořily 4 odborné bloky, ve kterých se účastníci dočkali jak odborných výkladů a prezentací, tak i společné diskuze účinkujících, do které se mohli sami zapojit a to buď pomocí hlasovacích zařízení, které každý účastník obdržel a v každém bloku konference mohl anonymně reagovat na dvě otázky vztahující se vždy k tématu bloku, a nebo jednoduše přímým dotazem na diskutující.

Celý hlavní program konference moderoval Tomáš Drahoňovský, moderátor České televize. Po skončení hlavního programu byli všichni účastníci pozváni na závěrečnou sklenku vína u klavíru, kde zároveň byla připravená již tradiční tombola o hodnotné ceny.

Nad konferencí převzali záštitu prezident hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

      
Fotografie z celé konference si můžete prohlédnout ZDE.

Partneři

Více