Všechny události

KONFERENCE OTIDEA - "NEN aneb opouštíme tržiště"

Dne 25. 5. 2017 proběhla v pražském hotelu Alwyn konference OTIDEA „NEN aneb opouštíme tržiště“.

Cílem konference bylo diskutovat nad aktuálními otázkami, které přináší elektronizace veřejných zakázek v praxi.

V úvodní části prvního diskuzního bloku konference vystoupil Jiří Vondráček, vedoucí oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť MMR ČR, který přestavil NEN, jeho aktuální vývoj a novinky v oblasti elektronizace. Na výstup pana Vondráčka navazovala diskuze, ve které společně s ním vystoupil Pavel Brož, partner ve společnosti CS-PROJECT s.r.o. a Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti OTIDEA avz.

V rámci druhé části konference jsme se věnovali praktickým zkušenostem s národním elektronickým nástrojem. Diskuze se zúčastnil Ondřej Ječný, vedoucí oddělení centrálního nákupy na Odboru veřejných zakázek MV ČR, Dagmar Růžičková z Národního divadla a Peter Mikuláš ze společnosti APUEN.

              

Konference se také těšila velkému zájmu ze strany novinářů. Články o této akci se objevily hned na několika internetových portálech.

Nad konferencí převzala záštitu společnost APUEN


Partneři

Více