Nabídka kurzů a školení

Školení probíhají pod dohledem zkušených lektorů

 • Mgr. Kateřina Koláčková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Lucie Moravčíková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka ...

  zobrazit kurzy
 • Bc. Petra Nádvorníková

  V oblasti veřejných zakázek se v OTIDEA specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství. Zabývá se administrací všech druhů zadávacích ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Pavel Herman

  Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Lukáš Beránek

  Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Robert Kuchař

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Klára Valentová

  Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní právo a ochranu osobních údajů. V ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Zahálka

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton (VB). ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Alena Ševčíková

  Pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek. Za dobu svého téměř desetiletého ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jakub Grafnetter

  Advokát s bohatou praxí v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2006 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, občanské právo, sporná ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

  Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu ...

  zobrazit kurzy
 • Alena Bělohradská

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na problematiku procesních kroků v zadávacím řízení s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Slezák

  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2008. Významné zkušenosti načerpal na ...

  zobrazit kurzy
 • Olga Franců

  Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Vladimír Černý

  Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jana Wiesner

  Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). ...

  zobrazit kurzy
 • Magdaléna Chvalinová

  Magda patří mezi nejzkušenější odborníky na interní komunikaci v České republice. Zkušenosti sbírala jako specialistka interní komunikace v Českém Telecomu, ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Ondřej Ječný

  Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jiří Vondráček

  Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj na Odboru práva veřejných zakázek a koncesí v legislativním oddělení. Specializuje ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Jan Korbel

  Lektor, trenér, facilitátor synergogických workshopů a kouč. Neustále aktivní v oblasti obchodu na manažerských pozicích. Jeho práce je výrazně orientovaná na ...

  zobrazit kurzy
 • Eliška Vyhnánková

  Živí se jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízí poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí Facebook, Twitter, LinkedIn ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jaroslav Škubal

  Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Daniel Vejsada

  Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své ...

  zobrazit kurzy
 • Markéta Uhlířová

  Jsem extrovert a upovídaný člověk, který má rád společnost lidí ve svém osobním i pracovním životě. Dvanáct let se pohybuji ...

  zobrazit kurzy
 • Jiří Macek

  Jiří Macek se v oblasti IT a digitálu pohybuje více než 12 let. Od hardwaru, se posunul k vývoji softwaru na zakázku ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Dagmar Melotíková

  Externí lektorka spoločnosti OTIDEA s.r.o., specializuje sa na konzultační činnost a poradenství v oblasti veřejných zakázek, zároveň komplexně zabezpečuje veřejné ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Andrej Henžel

  Andrej Henžel pracuje v PricewaterhouseCoopers na pozici Senior Konzultant v týmu GDPR. Před nástupem do PwC pracoval v UniCredit Bank ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Mgr. Ján Bača

  Ján Bača je odborníkem v oblasti ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti PricewaterhouseCoopers se podílí především na projektech zaměřených na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Zuzana Dubská (Radičová)

  Zuzana je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Výborný

  Ondřej Výborný je klíčovým členem GDPR týmu ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Je profesionálem v oblasti ITSM s více než ...

  zobrazit kurzy
 • Eva Suchomelová

  Mgr. Eva Suchomelová vystudovala učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Dana Svobodová

  Dana Svobodová je pedagožka s třicetiletou praxí na základní škole, bývalá ředitelka malotřídní školy. Nyní se věnuje lektorství a koučinku. ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Ester Šromová

  Je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem jejího zájmu je primárně dětská a adolescentní psychologie. Má zkušenosti z ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Marika Kropíková

  Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství, etopedie, logopedie a psychopedie na UK Praha. Pracovala jako učitelka v základní tak speciální škole. ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jiří Hruška

  Dlouholetý pedagog a lektor. V současné době učí na soukromé základní škole v Pardubicích. Působí také jako facilitátor, mentor a ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Alena Čiháková

  Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Bc. Hana Šlachtová

  Ing. Bc. Hana Šlachtová pracuje ve školství od roku 1985. Působila ve středním školství jako učitelka a zástupkyně ředitele. Od ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Šárka Šantrochová

  Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Irena Bartoňová Pálková

  Je viceprezidentkou Hospodářské komory - ČR. Vystudovala Britský institut úklidových věd. Zastává pozici předsedkyně České asociace úklidu a čištění, vicepresidentky Evropské ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Matěj Daněk

  Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Martin Fadrný

  Právník konsorcia Frank Bold. Vede tým právníků v programu zaměřeném na průhledné nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Libor Jarmič

  Právník konsorcia Frank Bold. Je členem týmu specializovaného na veřejné právo a podporu obcí při zavádění principů dobré správy. Věnuje ...

  zobrazit kurzy
 • Miroslav Švenda

  Advokát kanceláře BS LEGAL, na našich kurzech se zaměřuje na trestněprávní aspekty korupčního chování.

  zobrazit kurzy
 • Ing. Stanislav Bogdanov

  Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde doposud působí. Pracuje na projektu ...

  zobrazit kurzy
 • Vladimír Levandovský

  Oblasti veřejných zakázek se věnuje aktivně od roku 2004. Je projektovým manažerem v oblasti veřejných zakázek a zároveň projektovým manažerem ...

  zobrazit kurzy
 • Lucie Češpivová

  Lucie Češpivová je CEO komunikační agentury DORLAND, která byla založena v roce 1991 a patří mezi zakládající členy AKA. Činnost ...

  zobrazit kurzy
 • David Čermák

  David Čermák je ředitelem agentury Momentum Czech Republic (skupina McCann) a to od roku 2008. Aktuálně je členem prezidia AKA a ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jakub Blažek

  JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Ondřej Liška

  Ondřej Liška má desetiletou praxi v oboru IT a rozsáhlé zkušenosti z několika malých a nadnárodních firem, ale i z české státní správy. ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Miloš Lokajíček

  Absolvent Vysoké školy ekonomické, kde studoval Informační systémy a technologie. Během své pracovní kariéry se věnoval jak jednoduchým webovým aplikacím, ...

  zobrazit kurzy
 • Jiří Špalek

  Manažer technologického zázemí projektu PROe.biz. Vede tým PROe.biz point, odkud se řídí implementace sw produktů PROe.biz do firem a administrace ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Žídek

  Specialista na elektronická výběrová řízení, tzv. eAukce. Problematice se věnuje již mnoho let. Má za sebou stovky příprav eAukcí na ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

  Lektorka se zabývá zadáváním veřejných zakázek od roku 2006 a od roku 2009 používá při zadávání veřejných zakázek pouze elektronické ...

  zobrazit kurzy
 • Petr Srna

  Petr Srna je lektorem komunikačních dovedností, které učí s maximální invencí. Bere si osobní zodpovědnost za své posluchače a budoucí ...

  zobrazit kurzy
 • Petr Vyhnálek

  Má certifikaci trenéra od společnosti Apple, působí jako lektor a konzultant. Založil společnost TEAM Digital Solutions s.r.o., ve které se specializuje ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Denisa Stáncová

  Lektorka, instruktorka, kouč. Vystudovala obor andragogika a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v letech ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Obluk

  Ondřej Obluk je Group Managing Directorem Ogilvy&Mather Czech Republic. V reklamě se pohybuje 18 let, většinu své profesní kariéry působil ...

  zobrazit kurzy
 • Rosita Ciglerová

  Původní profesí diplomovaná sekretářka se vypracovala od písařky anglických textů přes osobní asistentku - překladatelku až do pozic vedoucí sekretariátu ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Dušan Kalášek

  Lektor, psycholog a specialista na projektový management a krizové řízení, manažer, diplomovaným psycholog a pedagog s bohatými zkušenostmi v oblasti personálního ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Milan Kratochvíl

  Vystudoval ČVUT, fakultu strojní, obor ekonomika a řízení a UK, matematicko - fyzikální fakultu, obor teoretické kybernetiky. Pracoval ve vysokých ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu ...

  zobrazit kurzy
Archiv

Vyhledávač školení

Partneři

Více