NEN – Začínáme zadávat elektronicky

19. července 2017 09:00-16:00 hod

Ing. Ondřej Ječný

Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. Aktivně se zabývá elektronizací veřejných zakázek se zaměřením na centrální nákupy.  Je člen meziresortní Řídící skupiny pro implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek, pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje a komoditní standardizační skupiny centrálního nákupu státu.

Forma Workshop
Datum 19. července 2017
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit vás s Národním elektronickým nástrojem, který umožňuje komplexní administraci veřejných zakázek jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tak mimo tento zákon. V rámci tohoto školení se dozvíte, jak správně využívat národní elektronický nástroj a pomůžeme vám s jeho administrací v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci ukázky budete seznámeni s celým procesem zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně podání nabídky ze strany dodavatele a to jak v listinné podobě, tak elektronické.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích.
Rozsah a náplň
  • Představení NEN - obecné informace
  • Prezentace neautorizované části NEN
  • Prezentace autorizované části NEN
  • Prezentace individuálního nastavení NEN, komunikace v NEN a ukázky manažerských výstupů
  • Administrace veřejné zakázky malého rozsahu (elektronické i listinné podání nabídky)
  • Ukázka vysvětlení zadávací dokumentace včetně posunutí lhůty pro podání nabídek
  • Dotazy a diskuze
Případné potřebné podklady a materiály
Pro účast na tomto semináři je účastník povinen přinést si osobní notebook.
(V případě že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
NEN – Začínáme zadávat elektronicky
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více