NEN – Začínáme zadávat elektronicky

19. července 2017 09:00-16:00 hod

Ing. Ondřej Ječný

Lektor působí ve veřejné správě, kde se zabývá problematikou centralizovaného zadávání veřejných zakázek, elektronizací veřejných zakázek a administrací veřejných zakázek v elektronických nástrojích.

Forma Workshop
Datum 19. července 2017
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Zadavatele

Cíl

Cílem školení je seznámit vás s Národním elektronickým nástrojem, který umožňuje komplexní administraci veřejných zakázek jak v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tak mimo tento zákon. V rámci tohoto školení se dozvíte, jak správně využívat národní elektronický nástroj a pomůžeme vám s jeho administrací v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci ukázky budete seznámeni s celým procesem zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně podání nabídky ze strany dodavatele a to jak v listinné podobě, tak elektronické.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích.
Rozsah a náplň
  • Představení NEN - obecné informace
  • Prezentace neautorizované části NEN
  • Prezentace autorizované části NEN
  • Prezentace individuálního nastavení NEN, komunikace v NEN a ukázky manažerských výstupů
  • Administrace veřejné zakázky malého rozsahu (elektronické i listinné podání nabídky)
  • Ukázka vysvětlení zadávací dokumentace včetně posunutí lhůty pro podání nabídek
  • Dotazy a diskuze
Případné potřebné podklady a materiály
Pro účast na tomto semináři je účastník povinen přinést si osobní notebook.
(V případě že zájemce o kurz nedisponuje tímto zařízením, prosím o kontaktování na telefonní číslo 295 565 126 několik dní před konáním kurzu.)
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
NEN – Začínáme zadávat elektronicky
Celkem 4 719 Kč (s DPH)

Partneři

Více