JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde prošla celou řadu funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesů a současně své poznatky aktivně předává širší veřejnosti prostřednictvím četných přednášek a publikační činnosti. 

 • Specializace lektora

  veřejné zakázky

  správní právo

  humanitární právo

Seznam školení lektora JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

 • více
  ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU A VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU 12. 4. 2019
  Cena 3 388 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více